Stroomfusies

In de krant van vrijdag 25 juni (Nieuwe golf stroomfusies op til, pagina 14) is het slot verminkt.

Dit had moeten zijn: De energieproducenten en -distributeurs in het grensgebied vormen op de vrije Europese energiemarkt een interessant doelwit voor bijvoorbeeld Duitse energiebedrijven, die qua omvang regio's ter grootte van Nederland bestrijken en hun "dienstbetoon' wel willen uitbreiden tot enkele belendende Nederlandse provincies, waar bovendien stroomfabrieken staan die tegen zeer concurrerende prijzen produceren. Binnenlandse schaalvergroting biedt daartegen wellicht soelaas.