SOMALIË

Op de opiniepagina in NRC Handelsblad van 19 juni betoogt William Pfaff dat door het ingrijpen van de Amerikanen en VN de Somaliërs in “een nog grotere chaos” terechtkomen. Verder stelt hij “... zijn de Somaliërs er nooit in geslaagd een stabiel en bekwaam bestuur te vormen, ook niet als ze met rust gelaten werden”.

Zijn conclusie: het ontwapenen van de krijgsheren en daarna nog decennia VN-bestuur, “en dat is natuurlijk onzin”. Allereerst heeft de buitenlandse interventie een dramatische verbetering van de voedselsituatie opgeleverd. Ook is de veiligheidssituatie in grote delen van het land verbeterd. Het VN-mandaat voorziet in het ontwapenen van de krijgsheren; hiermee is nu een veelbelovend begin gemaakt. Er wordt tevens voortvarend gewerkt aan het opzetten van een eigen rechterlijke macht en een eigen politieapparaat.

Volgens Pfaff hebben de Somaliërs bewezen dat ze zichzelf niet kunnen besturen. In de eerste helft van de jaren zeventig, nadat Mohamed Siad Barre aan de macht was gekomen, was er wel degelijk een naar Afrikaanse begrippen stabiel en bekwaam bestuur. Na de oorlog met Ethiopië is Barre ontspoord en sindsdien werd zijn bestuur gekenmerkt door het tegen elkaar uitspelen van de verschillende clans (hierin ligt de kiem van de huidige problemen). Als de krijgsheren zijn ontwapend en de mijnen in het Noorden zijn opgeruimd zullen de Somaliërs bewijzen dat ze in staat zijn zichzelf te besturen.

    • Abdi Jama Mohamed