Scharping als voorzitter van SPD gekozen

ESSEN, 26 JUNI. Een buitengewoon SPD-congres heeft gisteren Rudolf Scharping, premier in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, gekozen als partijvoorzitter.

Met bijna tachtig procent van de 461 uitgebrachte stemmen kreeg Scharping (45) als zesde (en jongste) na-oorlogse voorzitter het laagste percentage. Zijn begin vorige maand afgetreden voorganger Björn Engholm was in 1991 met 97 procent gekozen.

De nieuwe SPD-voorzitter, die al kenbaar heeft gemaakt dat hij volgend jaar ook lijsttrekker wil zijn in de Bondsdagverkiezingen, was de enige kandidaat. Hij had 13 juni in een referendum onder partijleden met 56,6 procent gewonnen van de premier van Nedersaksen, Gerhard Schröder (40,3), en het Hessense Bondsdaglid Heide Wieczorek-Zeul (26,5). Engholm, Schröder en Heidi Wieczorek behoorden gisteren in de enorme Grugahal te Essen tot de eersten die Scharping gelukwensten.

De nieuwe SPD-chef en waarschijnlijke kanselierskandidaat - daarover wordt pas volgend voorjaar beslist - maakte in zijn congrestoespraak duidelijk dat hij meer eenheid van zijn partij verwacht, en dan vooral van de partijtop. De SPD moet meer kiezers zien te vinden buiten haar “vaste” aanhang en daarbij meer de taal van de “gewone mensen” spreken, zei hij. Hoewel dit wat leek op een koersverlegging naar het midden, weigert Scharping vooraf een voorkeur voor een coalitiepartner in Bonn uit te spreken. De SPD moet alles op alles zetten om weer te gaan regeren, “we hebben niet wéér een nieuwe visie nodig, maar een meerderheid die het mogelijk maakt om delen van onze vorige visies te verwerkelijken, we moeten de versleten coalitie-Kohl aflossen”, zei hij.

Het SPD-congres nam een resolutie tegen vreemdelingenhaat en racisme aan, waarin ook voor gemakkelijker toegang tot de Duitse nationaliteit en lokaal kiesrecht voor minderheden wordt gepleit. In andere resoluties werd: de mede-financiering van de nieuwe volksverzekering voor de bejaardenzorg via onbetaalde ziektedagen (maximaal zes per jaar) van werknemers afgewezen; de invoering van een abortuspil bepleit, en het partijbestuur opgedragen om op een najaarscongres, november in Wiesbaden, voorstellen te doen voor directe ledeninvloed op belangrijke programmatische en personele kwesties.