NIEUW STATION

Gezien het aantal treinen van Amsterdam naar Parijs (v.v.) en de bezettingsgraad ervan is het inderdaad de vraag of een dure hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol dient te komen (J.M. Ossewaarde in NRC Handelsblad van 22 juni).

Vorig najaar arriveerde de intercity van 22 uur 56 uit Amsterdam naar Rotterdam op de vier tussengelegen stations en op het eindstation steeds tussen de vijf en zeven minuten te vroeg. Dit betekent dat met het huidige materieel en de bestaande infrastructuur de reis van Amsterdam naar Rotterdam in ongeveer veertig in plaats van 63 minuten is te maken; een reistijdbesparing van zo'n 35 procen. Tel de op handen zijnde verdubbeling van de spoorbaan tussen Schiedam en Leiden, en het snellere Franse (?) materieel daarbij op en het zal duidelijk zijn dat een HSL-trein in de toekomst zonder achter een stoptrein te zitten over het bestaande tracé Rotterdam, Den Haag, Schiphol en Amsterdam kan bedienen.

De NS zou in Den Haag kampen met het "twee-stationssyndroom'. Als mogelijke oplossing noemt Ossewaarde het terrein van Ypenburg. Mij lijkt een knooppunt van openbaar vervoer ver buiten de (binnen)stad niet realistisch. De ervaringen in Rotterdam spreken boekdelen. De reizigers vinden het vervelend dat het streekvervoer in oostelijke en in westelijke richting vanaf CS met de metro slechts met overstappen is te bereiken.

De "Ypenburg-optie' betekent investeringen in infrastructuur en gebouwen; onduidelijk is of die op termijn zijn terug te verdienen. Een eenvoudiger oplossing lijkt me de aanleg van een nieuw Centraal Station op de plaats waar de treinen van CS naar Utrecht en van HS naar Leiden elkaar kruisen. De spoorlijnen van west naar oost kunnen op de begane grond liggen en die van de noord-zuidlijn een niveau lager. De ligging naast de Utrechtse Baan maakt een eigen in- en uitrit voor bus, taxi en auto bij dit station niet meer dan logisch.

De gemeente Den Haag kampt met chronisch ruimtegebrek. Een bijkomend voordeel is dat er een enorm bouwterrein vrijkomt tussen het nieuwe en het huidige CS. Dat is een logische plaats voor bouwwerken als kantoren, winkels en hotels, die ook na oplevering werkgelegenheid kunnen bieden. Voor Den Haag valt er nog meer bouwruimte te scheppen indien de treinen uit Rotterdam, die bij Rijswijk binnenkort onder de grond gaan, dat tot het nieuwe CS zou doen. Dan komt het emplacement van Hollands Spoor vrij en kan het karakteristieke gebouw van Den Haag HS een nieuwe functie krijgen.

    • Peter Borgman Rotterdam