NEVENFUNCTIES (2)

Aan de Erasmus Universiteit werd In 't Veld een aantal nevenwerkzaamheden gegund, en volgens afspraak stond hij een deel van de inkomsten weer af aan zijn faculteit.

Dat mag, als het binnen de perken blijft. Maar dat bleef het niet. In 't Veld ontving op zijn salaris als full-time hoogleraar een toelage van 20 procent voor het decanaat bij een postdoctorale opleiding in Den Haag. Verder werd bij zijn aanstelling vastgelegd dat In 't Veld een volledige dag mocht besteden aan betaalde werkzaamheden ten behoeve van derden. Als ik dit optel kom ik aan een salaris van zes dagen voor vier werkdagen.

Dat deze opmerkelijke afspraak netjes op papier stond, is voor het oordeel over de afspraak zelf uiteraard niet ter zake. Het gaat niet om de vraag wat fysiek haalbaar is, maar om de vraag wat toelaatbaar is. Niet iedere aanstelling hoeft in ieder detail hetzelfde te zijn, maar de "bottom line' is dat je je niet voor vijf dagen laat benoemen als je één dag in de week iets anders wil doen. En als ook de voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam roept dat er niets aan de hand is (NRC Handelsblad, 18 juni) kan ik alleen maar concluderen dat het verschijnsel van de "ondernemende hoogleraar' enkele bestuurders boven het hoofd gegroeid is.

    • J.G. Kooij