Minderhedenprijs

UTRECHT, 26 JUNI. Den Haag loopt de jaarlijkse prijs van het Landelijk Allochtonen Overleg (LAO) mis door onderlinge ruzie van de bij het LAO aangesloten organisaties.

De stad was twee weken geleden unaniem voorgedragen voor de prijs, nu blijkt het Inspraakorgaan Turken onoverkomelijke bezwaren te hebben.