In anderhalf jaar 41 wethouders weg

Sinds 20 december 1991 traden 41 wethouders af. In totaal telt Nederland 1792 wethouders

PvdA

In totaal 481 wethouders, tien vertrekken

26 april 1993: De Zoetermeerse wethouder L. Huizer kondigt haar aftreden aan wegens een miljoenentekort ontstaan na de Floriade.

1 april 1993: De Rotterdamse wethouder van sociale zaken J. Henderson treedt af, na problemen over een nooit openbaar gemaakt onderzoek naar uitkeringsfraude.

12 maart 1993: In Krimpen aan de IJssel neemt wethouder W. van Duyvendijk ontslag omdat hij een tekort van drie ton bij de verbouwing van een school heeft verzwegen.

1 oktober 1992: De Apeldoornse wethouders H. Porringa en J. de Jong nemen ontslag wegens problemen met het nieuwe stadhuis.

28 september 1992: In Maurik wordt M. van Malsen ontslagen wegens betrokkenheid bij de voorbereidingen van een feestje voor de jubilerende burgemeester dat zou worden betaald met het geld bestemd voor de aanleg van een fietspad.

8 april 1992: In Goes vertrekt wethouder G. Heerebout omdat hij zich verantwoordelijk acht voor onjuiste declaraties van burgemeester T. Seinstra.

3 april 1992: De Groningse P. Huisman, verantwoordelijk voor de Gemeentelijke Kredietbank, stapt op “om het functioneren van de coalitie niet te belasten”.

2 april 1993: De Groningse wethouder van cultuur, Y. Gietema stapt op wegens de rapportage over de Gemeentelijke Kredietbank.

26 februari 1992: De Hilversumse wethouder M.A. Bruns-Been neemt ontslag wegens financiële problemen rond scholenbouw.

CDA

In totaal 687 wethouders, negenstappen op

25 maart 1993: In Almere treedt wethouder M. van Bijsterveldt af, nadat zij de kant had gekozen van de in opspraak geraakte burgemeester De Cloe.

21 februari 1993: De Maastrichtse wethouder J. In de Braekt vertrekt na verdenking van corruptie.

9 november 1992: De Apeldoornse wethouder C. Bolhuis dient zijn ontslag in, na beschuldigingen een bedrijf van zijn vrouw te hebben bevoordeeld.

15 oktober 1992: In Rijswijk stapt E. van Nassau op, nadat een caféhouder bekend maakte dat de wethouder hem ruim een miljoen teveel had geboden voor de verplaatsing van zijn zaak.

14 september 1992: In Maurik stelt wethouder Th. van Wees (CDA) zijn zetel beschikbaar wegens betrokkenheid bij een omstreden burgermeestersfeest.

17 juli 1992: In Landgraaf stappen W. Heinrichs en N. Odekerken op nadat bleek dat ze gratis vliegtickets naar Zuid-Spanje kregen van een wegenbouwer.

28 april 1992: In 's Gravenzande moet J. van Heijningen opstappen omdat gebleken is dat op zijn tuincentrum kankerverwekkende asbestplaten zijn begraven. Justitie stelt een onderzoek in.

26 februari 1992: In Haarlem neemt L. Broersen - Vissers afscheid na ernstige kritiek op haar begroting.

VVD

Totaal 212 wethouders, acht vertrekken

25 juni 1993: In Haarlemmermeer treed wethouder L. van Velsen af na overleg met haar fractie. Ze kwam onder grote politieke druk te staan omdat de administratie van de gemeentelijke afdeling sociale zaken waar zij verantwoordelijk voor is, ernstige gebreken vertoont.

27 april 1993: De VVD in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn trekt haar twee wethouders terug wegens gebrek aan vertrouwen in VVD-wethouder G. van As van volkshuisvesting.

27 april 1993: In Rijswijk treedt VVD-wethouder H. Vrind van financiën af, wegens een tekort van enkele miljoenen guldens bij de Rijswijkse golfbaan.

2 april 1993: De Maastrichtse wethouder P. Neus legt zijn functie neer nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hem heeft ondervraagd over een openstaande rekening bij een plaatselijke aannemer.

1 maart 1993: De Haagse wethouder van financiën en cultuur, A. van den Berg treedt af. Aanleiding vormen de tekorten bij het Gemeentemuseum, die in 1991 en 1992 tijdens het bewind van R. Fuchs opliepen tot 3,9 miljoen gulden.

16 oktober 1992: De Aalsmeerse wethouder van milieu P. Boom dient zijn ontslag in nadat hij in zijn tuin een reiger heeft doodgeschoten. Boom zag de beschermde vogel regelmatig met een van zijn dure Koy-karpers het luchtruim kiezen. Ten einde raad schoot hij het beest dood.

20 december 1991: In Amersfoort besluit wethouder Broek op te stappen na "politieke' problemen rond de begroting.

D66

In totaal 74 wethouders, vijf leveren hun zetel in

4 maart 1993: Wethouder T. Stroobach van onderwijszaken in Lelystad stapt op omdat bij de Stichting Volwasseneneducatie "Flevo Leert' ongeveer anderhalf miljoen gulden is verdwenen.

21 mei 1992: De Alkmaarse wethouder I. van der Stok wordt door haar fractie tot aftreden gedwongen omdat zij de doelstellingen van de partij onvoldoende in het college zou hebben verdedigd.

7 mei 1992: De Haagse wethouder van milieu mr. R. Vlaanderen dient zijn ontslag in nadat B en W hem heeft gevraagdde verantwoordelijkheid voor de vuilverbranding te delen met collega-wethouders.

7 april 1992: De Amsterdamse wethouder van cultuur M. Baak legt haar functie neer na de affaire rond de restauratie van Barnett Newmans schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III.

27 maart 1992: In Haarlem treedt wethouder A.P. Marselje af na een conflict binnen B en W over het voormalige Joh. Enschedé-terrein.

Overig

In totaal 212, negen vertrekken

18 mei 1993: Tegen de Almeerse wethouder A.J. Gundersen van de Almere-partij wordt een motie van afkeuring ingediend, omdat hij een week tevoren is gearresteerd op verdenking van verkrachting.

10 maart 1993: De Winschoter wethouder J. Flokstra (Winschoter Belangen) dient na aandrang van de gemeenteraad zijn ontslag in. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed.

3 maart 1993: Wethouder R. Cremers (Democraten Onderbanken) moet het veld ruimen na een conflict over de schorsing van zes leden van het plaatselijke brandweerkorps.

25 januari 1993: In Sittard leggen J. van Hegelsom en J. Hendriks (Nieuw Sittard) hun functie neer na een conflict over een bouwproject.

20 november 1992: In Heeze moet wethouder J. Bosmans (Heezer Verenigde Partij) opstappen. De gemeenteraad stemt hem weg wegens politiek en bestuurlijk verschil van inzicht.

29 oktober 1992: Wethouder J. de Kloet (Dorpsbelangen) in 's Graveland wordt ontslagen omdat hij te weinig zou hebben gedaan met een alarmerend rapport over een chemisch bedrijf.

24 juli 1992: In Landgraaf stapt D. Boumans (fractie Gulpers) op omdat hij de motie van wantrouwen tegen twee collega-wethouders een te zware sanctie vindt.

16 april 1992: In Volendam vertrekt S. Veerman (Volendam '80) wegens onenigheid met een collega-wethouder.