"Hongkong zal onder China financiële status verliezen'

NEW YORK, 26 JUNI. Hongkong zal zijn status van een van de belangrijkste financiële centra in de wereld kwijtraken, wanneer de Britse kroonkolonie in 1997 overgaat in Chinese handen. Die conclusie trekt het gezaghebbende Amerikaanse onderzoeksbureau Moody's, dat zich toelegt op het beoordelen van de kredietwaardigheid van landen en bedrijven.

China heeft steeds gezegd aan Hongkong een aparte status te willen geven na 1997. Volgens Moody's heeft de regering in Peking een duidelijke en ingesleten neiging tot bemoeizucht. Zij zal het na 1997 niet kunnen laten zich met het Hongkongse zakenleven te bemoeien en daarmee een remmende invloed uitoefenen. De betrekkingen tussen Peking, Hongkong en Londen zijn op het moment koel. De democratiseringsplannen van gouverneur Patten van Hongkong hebben in de afgelopen maanden kwaad bloed gezet in Peking waar de politieke leiders uiterst beducht zijn op meer burgerlijke vrijheden en niets willen weten van de liberalisatie die Patten nog voor 1997 in Hongkong wil invoeren. Om hun ongenoegen hierover te tonen en hun macht te laten gelden houden de Chinezen al meer dan een jaar de financiering van een nieuw vliegveld in Hongkong tegen onder meer het argument dat zij vinden dat Hongkong zich hiermee te diep in schulden steekt.

Moody's verwacht overigens wel dat de economie van Hongkong het goed blijft doen. De kredietwaardigheid van Hongkong blijft volgens de "rating' van Moody's een puntje boven die van China liggen.