Geldprijs ƒ 1 mln op obligatie Ned. Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 246965.

Op deze obligatie van nominaal 1.000 gulden wordt tegen inlevering van het stuk aan de houder één miljoen gulden uitgekeerd.