ARLEEN AUGER

In NRC Handelsblad van 22 juni geeft P.A.H. Wels een evocatieve beschrijving van de ontroerende zang van Arleen Auger, vooral in het "Aus Liebe will mein Heiland sterben'. Daartoe aangezet door zijn brief heb ik de video-opname van de eerste rechtstreekse tv-uitzending van de Matthäus Passion in 1985 weer eens bekeken en beluisterd. Schitterend - ook zonder stereo, waarin de tv in die tijd nog niet uitzond.

De radio heeft uitzendingen aan het overlijden van Arleen Auger gewijd. Ook de tv zou een herdenkingsuitzending aan deze uitzonderlijk begaafde zangeres moeten wijden. Of misschien voor Han Reiziger die een bijzondere voorliefde had voor de zang van Arleen Auger. Hij was het die mij ooit attent maakte op het bijzondere zangtalent van deze zangeres, die sindsdien voor mij een zeer geliefde zangeres is gebleven - een altijd direct te herkennen stem.

Wels, in 1985 in de grote zaal van het Concertgebouw aanwezig, herinnert zich bij deze aria "een totale verstilling'. Maar als deze aria uit 1985 in het tv-programma dat mij voor ogen staat, wordt herhaald, zal hij er versteld van staan hoe Arleen Auger, behalve door de hobo's en de fluit gedurende de gehele aria begeleid werd door vele volle hoesten vanuit de zaal. Die herinnerde waarneming van Wels illustreert nog eens extra het grote talent van Arleen Auger. Zij was kennelijk in staat bij de gevoelige toehoorder een verbondenheid met haar zang en een innerlijke stilte op te wekken die al dat hoesten naar de achtergrond deed vervagen. Iets dat jammer genoeg bij een tv-uitzending zo niet werkt.

    • C.M. Verdult