West Invest nog niet uit de problemen

Het onroerend-goedfonds West Invest Fortress zit nog steeds verstrikt in problemen. De grote leegstand in een aantal kantoorgebouwen en de aanhoudende hoge financieringslasten blijven ook dit jaar de belangrijkste oorzaken, zo heeft het bestuur de aandeelhouders in de jaarvergadering meegedeeld.

Om de financiële positie te verbeteren blijft het bestuur met de banken zoeken naar oplossingen voor slecht draaiende projecten en voor rente-aanpassingen op lopende leningen.

Over 1992 boekte West Invest een negatief resultaat van 9,7 miljoen gulden uit gewone exploitatie vóór belastingen. Over 1991 was die uitkomst 4,1 miljoen gulden positief. Doordat er vennootschapsbelasting vrijviel was er per saldo een verlies van 6,6 miljoen, vergeleken met een winst van 3,8 miljoen over 1991. De onderneming deed afboekingen op bezittingen en trof voorzieningen voor in totaal 56 miljoen gulden. Een en ander leidde tot een daling van het eigen vermogen van 133 miljoen tot 70,4 miljoen en een vermindering van de intrinsieke waarde per aandeel van 25,95 tot 13,45 gulden aan het eind van het jaar.