V-raad praat over opheffing wapenembargo

NEW YORK/GENEVE, 25 JUNI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bespreekt vandaag een omstreden resolutie, die voorziet in opheffing van het wapenembargo tegen de Bosnische moslims. Het is nog niet zeker dat het daarbij tot een stemming komt; gebeurt dat wel, dan zal de resolutie vrijwel zeker stuiten op een veto van Frankrijk en Groot-Brittannië.

De resolutie is ingediend door de niet-gebonden leden van de Veiligheidsraad, Pakistan, Marokko, Kaapverdië, Djibouti en Venezuela. Zij voeren aan dat de Bosnische moslims in de gelegenheid moeten worden gesteld zich te verdedigen tegen de Serviërs en de Kroaten en dat het wapenembargo, ingesteld tegen alle republieken in ex-Joegoslavië, de moslims het zwaarst treft.

Algemeen wordt aangenomen dat de Amerikaanse delegatie zich tijdens het debat voor de opheffing van het wapenembargo tegen de moslims zal uitspreken en dat het aldus voor het eerst in de talrijke besprekingen over Bosnië in de Veiligheidsraad tot een breuk tussen de drie Westerse leden van de raad kan komen. De Amerikanen zijn al geruime tijd voorstander van bewapening van de Bosnische moslims; de Fransen en Britten zijn daar tegen, niet alleen omdat het bloedvergieten wordt verlengd wanneer een van de strijdende partijen wordt bewapend, maar ook omdat de veiligheid van de VN-troepen in Bosnië en van het personeel van de humanitaire organisaties in dat land in gevaar kan worden gebracht.

In Genève is gisteren gebleken dat de Bosnische Serviërs en Kroaten het nog bepaald niet eens zijn over de interne grenzen van een in drie etnische regio's verdeelde toekomstige Bosnische confederatie. Hun leiders, Radovan Karadzic en Mate Boban, spraken gisteren met de internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg over de driedeling van Bosnië die zij voorstaan. Volgens Owen hebben de Kroaten en de Serviërs nog niet erg intensief overlegd over de grenzen van de drie "republieken' waarin Bosnië zou moeten worden verdeeld. Wel zijn ze het eens over de staatkundige principes van de gewenste confederatie. Owen deed gisteren alsnog een beroep op de Bosnische president en moslim-leider Izetbegovic om naar Genève te komen om aan het overleg deel te nemen. Izetbegovic is fel gekant tegen de confederatieplannen van de Serviërs en Kroaten en boycot het overleg.

In Bosnië zelf kwam gisteren voor het eerst de stad Zepce, ten noorden van het moslim-bolwerk Zenica, onder zwaar artillerievuur te liggen. In de stad was gisteren ook sprake van man-tegen-man gevechten tussen Kroaten en moslims. (Reuter, AP, AFP)