Studie eigen bijdrage voor huisarts

ROTTERDAM, 25 JUNI. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) laat onderzoeken of het mogelijk is een eigen bijdrage te vragen bij gebruik van huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, ziekenvervoer, hulpmiddelen en ambulante psychiatrie. Hij zei dit gisteren bij de viering van het veertigjarig bestaan van de Interprovinciale Ziektekostenregeling, de ziektekostenverzekeraar voor provinciale ambtenaren.

In april maakte Simons bekend dat hij in een groot deel van de gezondheidszorg eigen bijdragen wil gaan vragen. Op die manier wil hij een verantwoorder gebruik van voorzieningen stimuleren. Het nu aangekondigde onderzoek maakt deel uit van de studie die hij heeft opgedragen aan een accountantsbureau. Dit moeten nagaan of het mogelijk is een uitvoerbaar systeem van verplichte eigen bijdragen op te zetten waarin het maximum te betalen bedrag is gekoppeld aan het inkomen. Een dergelijk systeem wordt onder meer gehanteerd door de ziektekostenverzekeraars die alleen ambtenaren als klant hebben: deze ambtenaren betalen maximaal een procent van hun ambtelijk inkomen aan eigen bijdragen. Het onderzoek naar de haalbaarheid is nodig omdat de vrees bestaat dat zo'n systeem, als het op iedereen wordt toegepast, tot erg veel bureaucratische rompslomp leidt en daardoor ook moeilijk uitvoerbaar is.

Met zijn aankondiging een verplichte eigen bijdrage te gaan vragen komt Simons tegemoet aan de wens van het CDA. Dit dringt al geruime tijd aan op het invoeren van een verplicht eigen risico. Simons eigen partij, de PvdA, wilde tot voor kort nooit verder gaan dan een vrijwillig eigen risico. Het CDA heeft het invoeren van een verplicht eigen risico of het heffen van een eigen bijdrage als voorwaarde verbonden aan zijn goedkeuring aan de invoering van de basisverzekering.

Pag.2: Huisartsen gematigd positief

In een deel van de gezondheidszorg mogen overigens op grond van internationale verdragen geen drempels worden opgeworpen. Zo kunnen geen eigen bijdragen worden gevraagd in de kraamzorg. “Dat is in een sociale ziektekostenverzekering verboden”, aldus Simons. Maar ook in verpleeghuizen, zwakzinnigeninrichtingen en psychiatrische ziekenhuizen kunnen volgens de staatssecretaris geen extra eigen bijdragen worden gevraagd. Het zijn voorzieningen die worden gefinancierd uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Volgens de staatssecretaris kunnen de eigen bijdragen die op dit moment al in het kader van de AWBZ worden gevraagd gehandhaafd blijven omdat dit redelijk is.

De Landelijke Huisartsen Vereniging reageert "genuanceerd positief' op het voorgestelde systeem van eigen bijdragen. Een definitief standpunt bepaalt zij te zijner tijd op basis van het uitgewerkte voorstel. De LHV hoopt dat dit voorstel geen drempel vormt voor de mensen die daadwerkelijk hulp van de huisarts nodig hebben en aan de andere kant hoog genoeg om het overbodige bezoek, waar zij steeds vaker last van hebben, af te remmen. Voorwaarde voor de eigen bijdrage noemt de LHV wel dat deze ook voor het gebruik van de medisch specialisten wordt ingevoerd. Dat is nodig om te voorkomen dat de patiënt rechtstreeks naar de specialist gaat of de huisarts onder druk zet hem eerder naar de tweede lijn te verwijzen. Volgens de LHV werkt het systeem bij ambtenaren goed.

De medisch specialisten staan "in principe' niet afwijzend tegen het vragen van een eigen bijdrage, zo zegt de Landelijke Specialisten Vereniging. Maar net als de huisartsen laten zij hun definitieve standpunt afhangen van de uiteindelijke vormgeving. Wel stelt de LSV als voorwaarde aan de plannen van Simons dat het heffen van een eigen bijdrage “geen belemmering mag vormen” van de diensten van een medisch specialist gebruik te maken.