Scenario

Irma Achten: Belle. Het Nederlands Scenario 12. Uitg. International Theatre & Film Book. Prijs f 12,50.

De problemen van de Nederlandse speelfilm worden volgens de meeste recente beleidsnota's nog steeds voor een groot deel veroorzaakt door een te geringe aandacht voor de scenarioschrijfkunst. Over dat oordeel kan men, getuige ook de opvattingen van Zanuck, van mening verschillen en toch het initiatief toejuichen van de Stichting Het Nederlands Scenario, onder voorzitterschap van Gerard Soeteman, om met subsidie van WVC vier keer per jaar een recent Nederlands scenario in boekvorm te publiceren. Behalve het volledige script bevatten de boekjes meestal een tamelijk praktisch interview met de auteur, de volledige credits, een filmografie en foto's uit de betreffende film.

Er verschenen al twaalf afleveringen in deze nuttige serie, die zowel grote speelfilms als kleinere 16 mm-films behandelde. Nummer twaalf is gewijd aan Belle van Irma Achten, die begin dit jaar jammerlijk flopte en dat lag niet aan de picturale kwaliteiten van de produktie. Eerdere deeltjes waren onder meer gewijd aan Ik ga naar Tahiti (Ger Beukenkamp), Het zakmes (Sjoerd Kuyper), Richting Engeland (Peter van Gestel en Willem Wilmink) en het oudje De dans van de reiger (Hugo Claus).

    • Hans Beerekamp