Raad: behoefte transplantaties lever stijgt sterk

DEN HAAG, 25 JUNI. De Gezondheidsraad, een medisch-technisch adviescollege van de regering, schat de jaarlijkse behoefte aan levertransplantaties op 8 per één miljoen inwoners, wat voor Nederland op een totaal van 120 neerkomt.

Aangenomen mag worden dat dit aantal vanaf 1996 toeneemt tot 150. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaat in zijn ontwerpregeling uit van tachtig levertransplantaties in dat jaar.

Omdat er naar verwachting van de raad meer levertransplantaties nodig zijn zou deze ingreep moeten worden uitgevoerd in twee ziekenhuizen, en niet in één, zoals Simons heeft bepaald.

De raad heeft vandaag advies uitgebracht. Aanleiding is Simons' voornemen om levertransplantaties als reguliere verstrekking op te nemen in de wettelijke ziektekostenverzekering.

Het Academisch Ziekenhuis in Groningen is in 1979 met levertransplantaties begonnen, als één van de eerste centra ter wereld. In Europa en de Verenigde Staten worden er nu jaarlijks ruim 5.500 uitgevoerd. In Nederland hebben drie academische ziekenhuizen vorig jaar 65 van deze ingrepen gedaan. Dat komt neer op 4,4 per miljoen inwoners, aanzienlijk minder dan de ruim 7 per miljoen in onze buurlanden. De commissie van de Gezondheidsraad die het advies heeft opgesteld, schrijft dit onder meer toe aan de omstandigheid dat levertransplantatie hier geen reguliere verstrekking is. De Ziekenfondsraad betaalt de operatie mondjesmaat uit een speciaal potje dat is bedoeld voor onderzoek.

De resultaten van de transplantatie zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Een ruimere toepassing ervan, ook bij oudere mensen, is daarom volgens het advies gerechtvaardigd. Volgens de Gezondheidsraad hoeft het aantal donorlevers geen beperkende factor te zijn, omdat het aantal het aanbod daarvan nog steeds groeit. Als er twee volledig functionerende centra voor levertransplantatie komen, zijn goede afspraken nodig over regionale doorverwijzing van patiënten en toedeling van donororganen. In beide ziekenhuizen zullen ook levertransplantaties bij kinderen moeten kunnen worden uitgevoerd, zo heeft de raad aanbevolen.