Raad akkoord met bezuinigingsplan; Wethouder: "geen blijvende schade' Haags museum

DEN HAAG, 25 JUNI. De Haagse gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van het college van B en W om het Gemeentemuseum de komende vijf jaar 2,8 miljoen gulden te laten bezuinigen. Het budget voor de aankoop van kunstwerken zal gedurende die periode vrijwel zijn bevroren.

De Commissie van Advies van het Gemeentemuseum vroeg de raad gistermiddag het besluit tot na de zomer uit te stellen. De commissie heeft “meer tijd nodig” om een plan op te stellen voor alternatieve besparingen.

Volgens wethouder L. Engering (cultuur) kan het museum zelf door extra besparingen of een efficiëntere bedrijfsvoering het aankoopbudget vergroten. “Alle meevallers” kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van kunstvoorwerpen, aldus Engering. “Als het Gemeentemuseum ergens een bezuiniging kan realiseren, kunnen we dat in het najaar of volgend jaar opnieuw bespreken.”

Volgens het college van B en W kan de bezuinigingsoperatie niet “pijnloos” verlopen. Met verkoop, lenen of ruilen van kunstvoorwerpen moet het museum in staat zijn “zo normaal mogelijk” te kunnen functioneren. Na die periode van vijf jaar zal het Gemeentemuseum volgens Engering “geen blijvende schade” ondervinden van de bezuinigingsmaatregelen.

De museumdirectie en de vereniging van vrienden van het museum vrezen dat de aankoopstop de internationale en nationale allure van het Gemeentemuseum zal aantasten. Het museum wil aan fondswerving doen voor speciale aankopen, zoals de aankoop van delen van het archief van de dirigent Willem Mengelberg, dat al beheerd wordt door het museum.

Het Gemeentemuseum overschreed het budget in de periode tussen 1987 en 1992 met 9 miljoen gulden. Daarvan heeft de gemeente zes miljoen voor haar rekening genomen. Het museum, dat sinds het vertrek van directeur Rudi Fuchs naar het Stedelijk Museum in Amsterdam zonder directeur zit, zal de entreeprijs verhogen met één gulden tot acht gulden. Verder wordt het externe depot van het museum afgestoten.

De museumlessen voor scholieren worden duurder. Een vertegenwoordiger van de scholen liet gisteren weten dat hiervoor geen geld is. Wethouder Engering beloofde te zullen uitzoeken of met de busmaatschappijen die de scholieren vervoeren een voordeliger regeling kan worden getroffen.

De raadscommissie cultuur oordeelde gisteren dat de voorstellen van het college van B en W hard waren, maar tevens onontkoombaar. Alleen de fractievoorzitter van SGP/GPV/RPF, M. van Haeften, was van mening dat het Gemeentemuseum “er nog uitermate genadig vanaf kwam” na de financiële chaos die in de periode 1987-'92 is ontstaan.

GroenLinks-fractievoorzitter J. Molier vindt dat het museum “in een wurggreep” wordt genomen. “Wie schuldig is aan de budgetoverschrijdingen weten we nog niet. Maar de gebruikers van het museum worden hiermee getroffen.” GroenLinks vroeg het bedrag van 2,8 miljoen dat het museum de komende vijf jaar moet compenseren over een termijn van tien of twintig jaar uit te spreiden. Engering voelt daar niets voor. “We willen de periode dat er gesaneerd wordt zo kort mogelijk houden. Geld lenen is duur”, aldus Engering.

Ook het bezwaar van GroenLinks tegen de verhoging van de toegangsprijs met een gulden verwierp de wethouder. Molier vreest dat het de bezoekersaantallen geen goed zal doen. Engering: “Museumkaarthouders hebben er geen last van. Anderen komen niet regelmatig in een museum, dus die zullen het niet eens merken.”

De tekorten konden onstaan omdat de begrotingsbewaking in het museum chaotisch verliep. De gemeentelijke accountantsdient en de dienst personeelszaken onderzoeken nu wie verantwoordelijk is voor de tekorten. Na het zomerreces zullen die onderzoeken zijn afgerond. Op 11 maart sprak de gemeenteraad unaniem uit dat de overschrijdingen gedeeltelijk moeten worden verhaald op Rudi Fuchs, mocht hij verantwoordelijk blijken. De budgetoverschrijdingen van het museum kwamen in die maand aan het licht. Wethouder A. van den Berg (cultuur) stapte toen op omdat zij niet op de hoogte was van de overschrijdingen van de afgelopen jaren.

    • Rob Schoof