Prof.dr. P.H.A.I. Jonkers (39) is per 1 september ...

Prof.dr. P.H.A.I. Jonkers (39) is per 1 september benoemd tot rector van de katholieke theologische universiteit in Utrecht. Hij volgt in die functie prof.dr. F.J.A. de Grijs op, die sinds 1989 rector was. De Grijs heeft om gezondheidsredenen het rectoraat opgegeven. Jonkers is sinds 1991 hoogleraar wijsbegeerte en haar geschiedenis aan de universiteit.