Procter & Gamble gaat fors bezuinigen

NEW YORK, 25 JUNI. De Amerikaanse levensmiddelenproducent Procter & Gamble is van plan in de komende jaren 700 tot 750 miljoen dollar te bezuinigen. Het banenverlies als gevolg daarvan kan oplopen tot 10.000, bijna 10 procent van de totale werkgelegenheid van het bedrijf.

Het in Cincinnati, Ohio, gevestigde bedrijf wil een bericht daarover in de Wall Street Journal van gisteren niet bevestigen en betitelt het als “speculatief”. De krant, die zich beriep op bronnen binnen het bedrijf en ex-werknemers, meldde dat Procter & Gamble binnenkort werknemers aantrekkelijke afvloeiingsregelingen zal aanbieden, anderen vervroegd zal pensioneren en weer anderen zal overplaatsen om gedwongen ontslagen te vermijden. P&G zegt pas eind juli mededelingen over bezuinigingen te doen.

Procter & Gamble opereert globaal in dezelfde sectoren als het Nederlands-Britse Unilever. P&G maakt produkten als zeeppoeder (Dreft), shampo (Vidal Sassoon en Head & Shoulders), luiers (Pampers), maar ook pindakaas en frisdranken (Punica). Maar terwijl Unilever in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet met zeven procent wist te verhogen, moest P&G in dezelfde periode een daling incasseren van twee procent. Analisten verwachten dat die dalende trend zich in de maanden daarna heeft doorgezet en dat de operationele resultaten van P&G over het hele boekjaar (dat eindigt op 30 juni) lager zullen uitkomen dan aanvankelijk werd voorzien. Zij houden er bovendien rekening mee dat P&G op de balans een eenmalige voorziening zal opvoeren om eventuele afvloeiingen te financieren.

Procter & Gamble had vorig jaar een omzet van 30 miljard dollar en een winst van bijna 2 miljard. Een overzicht in het blad Fortune van enkele maanden geleden rangschikte Procter & Gamble nummer 6 op de lijst van meest bewonderde ondernemingen. Verdienste van het bedrijf is vooral de consistente prestatie en de lange, betrouwbare staat van dienst waar het gaat om winst en dividend.

Dat image heeft nu een deuk gekregen. “P&G heeft de laatste jaren niet snel genoeg geherstructureerd”, zegt Deepak Raj, analist bij investeringsbank Merrill Lynch. “Scherpe prijzen in een zeer sterk concurrerende markt hebben het bedrijf parten gespeeld.” Raj verwacht dat P&G de komende weken met een definitief reorganisatieplan zal komen.

    • Lucas Ligtenberg