Pas verschenen

Bertus Aafjes Verzamelde gedichten Uitg. Meulenhoff, 432 blz., ƒ 39,50

Maarten van Buuren Verschuivingen, verdichtingen Uitg. Querido, 151 blz., ƒ 34,90

Maurice Gilliams Verzamelde gedichten Naw. Stefan Hertmans, Uitg. Meulenhoff/Poëziecentrum Gent, 125 blz., ƒ 37,50

Manuel Kneepkens Au pays du tendre Mosan noir ISBN 90 73036 25 9 Uitg. Herik, 32 blz., ƒ 27,90

Hans van de Waarsenburg Avond val Uitg. Meulenhoff, 62 blz., ƒ 29,50

Bertus Aafjes Verzamelde gedichten Uitg. Meulenhoff, 432 blz., ƒ 39,50

Verzamelde gedichten van Bertus Aafjes (1914-1993) geschreven tussen 1938 en 1988. Opgenomen zijn alle gedichten die hij zelf tot zijn poëtische oeuvre rekende. Tal van (gepubliceerde) voorstudies tot gedichten, rijmprenten, poëzievertalingen en gedichten voor kinderen bleven buiten beschouwing.

Maarten van Buuren Verschuivingen, verdichtingen Uitg. Querido, 151 blz., ƒ 34,90

Hoogleraar moderne Franse letterkunde Maarten van Buuren (1948) schreef een aantal stukken over de literaire processen verschuiving en verdichting, geplaatst tegen een psychologische achtergrond. Onder meer aandacht voor Faverey en Achterberg. De meeste teksten zijn bewerkingen van eerder (o.a. in De Groene Amsterdammer en Raster) verschenen artikelen.

Maurice Gilliams Verzamelde gedichten Naw. Stefan Hertmans, Uitg. Meulenhoff/Poëziecentrum Gent, 125 blz., ƒ 37,50

Het volledige, uit slechts zevenenzestig gedichten bestaande dichtwerk van de Vlaamse dichter Maurice Gilliams (1900-1982), met gedichten vanaf 1919 tot en met 1958. In zijn nawoord gaat Stefan Hertmans in op de biografische achtergronden en de poëtica van Maurice Gilliams.

Manuel Kneepkens Au pays du tendre Mosan noir ISBN 90 73036 25 9 Uitg. Herik, 32 blz., ƒ 27,90

De nieuwe dichtbundel van Manuel Kneepkens (1942) voert door het landschap van Zuid-Limburg in de jaren vijftig, de tijd van het alom aanwezige katholicisme en de doorbraak van dichter Pierre Kemp. Ieder gedicht is gellustreerd met een tekening van de hand van de auteur.

Hans van de Waarsenburg Avond val Uitg. Meulenhoff, 62 blz., ƒ 29,50

Het thema van de nieuwe dichtbundel van Hans van de Waarsenburg (1943) is de vergankelijkheid van wat onsterfelijk is. "Wat er ook draagt, vermijd het niet / Denk je met dagen, zee is er altijd / te over en rondom'.