Nederland gaat nauwer samenwerken met Eurokorps

DEN HAAG, 25 JUNI. Nederland gaat nauwer samenwerken met het Duits-Franse Eurokorps. “Als eerste stap zal Nederland een of twee officieren detacheren bij het hoofdkwartier van Eurokorps in Straatsburg”, aldus staatssecretaris A. Frinking (defensie) vandaag tijdens een conferentie van de Atlantische Commissie in Washington.

Frinking noemt “samenwerking” tussen Nederland en het Eurokorps “mogelijk en wenselijk.” M1aar Nederland overweegt niet om, zoals Belgie, deel te nemen aan het Eurokorps. Defensie wijst erop dat Nederland reeds aan drie multi-nationale formaties met een Europese samenstelling deelneemt: het Duits-Nederlandse legercorps, de multinationale divisie en een Nederlands-Britse marinierseenheid.

Minister Ter Beek (defensie) kondigde in mei, tijdens het Kamerdebat over de Prioriteitennota, reeds aan dat Nederland wil samenwerken met het Eurokorps. “Deelname aan het Frans-Duitse Eurokorps wordt niet overwogen”, zo voegde hij eraan toe. Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie zijn op het ogenblik “geen verdere stappen van samenwerking in voorbereiding.”

Frinking concretiseert met de mededeling om twee officieren naar Straatsburg te sturen de Nederlandse samenwerking met het Eurokorps die Ter Beek in mei overwoog. Het Eurokorps - vorig jaar opgericht op voorstel van bondskanselier Kohl - wordt aangemerkt als de eerste stap naar een onafhankelijke Europese defensiemacht. Nederland liep echter nooit warm voor het Eurokorps omdat het mogelijkerwijs de rol van de NAVO zou uithollen. Het hoofdkwartier van het Eurokorps zal in oktober te Straatsburg worden geopend. Een Duitse generaal staat aan het hoofd. Medio 1994 moet het Eurokorps met circa 45.000 man, van wie 12.000 Belgen, operationeel zijn.

Nederland bleek echter wel bereid tot samenwerking tussen het Eurokorps en het Nederlands-Duitse corps dat gaat opereren in NAVO-verband. Tot oprichting van dit corps, dat in 1995 operationeel zal zijn, werd in maart besloten “Van een polarisatie of concurrentie tussen beide corpsen is beslist geen sprake”, zei Ter Beek in de Kamer. Frinking wees erop dat het voor Nederland “van groot belang is” dat het Eurokorps zowel optreedt in het verband van de NAVO als de Westeuropese Unie (WEU).