Miljoen van Den Haag in strijd om Europol

DEN HAAG, 25 JUNI. In de eindsprint om de vestiging van grote internationale instanties heeft de gemeente Den Haag vanmorgen een miljoen gulden beschikbaar gesteld ten behoeve van het Europese politiehoofdkwartier Europol.

De ministers van justitie van de EG-landen beslissen waarschijnlijk maandag in Kopenhagen over de vestiging van de voorloper van Europol, de European Drugs Unit.

Met dit aanbod hoopt Den Haag zijn grootste concurrent, de Franse stad Straatsburg, te slim af te zijn. De regering heeft al, voorlopig gratis, het zojuist leeg gekomen gebouw van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag ter beschikking gesteld. Dat biedt ruimte aan vijf- tot zeshonderd mensen en het beschikt over de voor politiediensten gewenste beveiliging en comminucatiesystemen.

“Met het miljoen van ons, waarvan ik hoop dat de regering dit bedrag minstens zal verdubbelen, kunnen we direct huisvesting bieden aan de eerste groepen mensen van Europol en eventueel ook een deel van de kantoorinrichting verzorgen”, zegt wethouder C. Martini in een toelichting.

Met het gebouw en de voor huisvesting beschikbare middelen kan de voorloper van Europol een “vliegende start” maken. Martini: “Ze kunnen maandag beslissen dat Den Haag de vestigingsplaats wordt, dinsdag kunnen ze het kantoor betrekken en hebben we huizen voor ze beschikbaar.”

Minister Hirsch Ballin (justitie) zal het aanbod maandag formeel aan zijn collega's kunnen doen. De actie van Den Haag brengt de regering niettemin enigszins in verlegenheid omdat formeel bovenaan het verlanglijstje niet Europol maar de Europese Centrale Bank staat, waarvoor Amsterdam kandidaat is.

Premier Lubbers, die de coördinatie van de wervingsacties voor dergelijke grote vestigingen op zich heeft genomen, moet als een evenwichtskunstenaar te werk gaan. Beide instellingen in Nederland binnenhalen, is een illusie.

Zowel in Den Haag als in andere EG-hoofdsteden gelooft niemand dat Amsterdam de bank krijgt, omdat die naar Duitsland (Frankfurt of Bonn) gaat. “Zo langzamerhand is alleen het gemeentebestuur van Amsterdam nog de enige instantie die denkt dat Amsterdam een kans heeft”, zo valt te beluisteren in regeringkring.

Vanuit Amsterdam is geregeld kritiek geuit op Lubbers, van wie men vond dat hij zich niet hard genoeg voor deze Europese Centrale Bank inzette. Lubbers zelf spreekt die beschuldigingen tegen. In Parijs heeft hij zich tegelijkertijd onlangs ingezet voor het binnenhalen van Europol.

Pag.3: Duizenden banen bij komst naar Den Haag

In een gesprek met de nieuwe Franse premier Balladur toonde Lubbers aan dat het aantal drugsdoden en -verslaafden en ook het aantal aids-patiënten in Nederland aanzienlijk lager is dan in Frankrijk. Dat was een tegenzet in de richting van de Franse minister van binnenlandse zaken, Quiles, die al geruime tijd met harde uitlatingen over het Nederlandse drugsbeleid de vestiging van Europol in Den Haag tracht te blokkeren.

Een interessant aspect van Europol is dat er op korte termijn werk komt voor zeker vijf- tot zeshonderd mensen. Op langere termijn wordt over twee- tot drieduizend mensen gesproken. Bij een verdere integratie van Europa doemt bovendien het perspectief op van een soort Europese FBI die uit de samenwerking in Europol zou kunnen ontstaan. Voor Nederland en Den Haag is het buitengewoon aantrekkelijk daarvan het hoofdkwartier binnen te halen.

Het voordeel van Straatsburg is dat zich op dit moment daar al een groep politiemannen uit de EG-staten bevindt die de strijd tegen de drugs coördineert. Martini: “Als we die European Drugs Unit niet in Den Haag krijgen volgende week kunnen we wel naar Europol fluiten.” Anderzijds, omdat het om de voorloper van Europol gaat, loopt Den Haag formeel Amsterdam niet voor de voeten voor de vestiging van de Europese Centrale Bank. “Als Amsterdam die bank krijgt, en wij dus Europol niet, chapeau voor Amsterdam, hoor. Maar wij denken dat de kansen op Europol groter zijn en die mogen we niet laten liggen.”

De beslissing over Europol had eigenlijk afgelopen weekeinde op de Europese topconferentie in Kopenhagen moeten vallen. Het onderwerp stond formeel op de agenda. Premier Lubbers stelde de zaak aanvankelijk bij een verkeerd agendapunt aan de orde en kreeg geen gelegenheid er naderhand op terug te komen. De ministers van justitie hebben begin juni gezegd dat als de top geen beslissing nam zij dat zelf direct daarna - komende maandag - zouden doen.