"Koerden hier niet militant georganiseerd'

ROTTERDAM, 25 JUNI. "Onzin' vindt mevrouw P. Ataman de vrees van de Nederlandse overheid voor terreuracties van koerden tegen Turkse vestigingen. Ataman is voorzitter van de Federatie Koerden in Nederland, die pas enkele maanden bestaat en als koepel dient voor de negen sociaal-culturele Koerdische organisaties in ons land. Er bevinden zich hier zo'n 40.000 Koerden.

Over de bescherming van het Turkse consulaat in Rotterdam met pantservoertuigen zegt Ataman dat Nederland iedereen altijd bescherming probeert te bieden. Maar als er gevaar zou bestaan voor terreur van de Koerden, was dat wel eerder gebeurd. “De overheid moet oppassen dat ze geen acties uitlokt. Vanochtend belde ik met Buitenlandse Zaken en kreeg ik te horen dat er geruchten waren dat wij zouden oprukken naar het ministerie.”

Ook A. Hebest van het Koerdistan Informatie Centrum in Amsterdam zegt niet te geloven in de waarschijnlijkheid van onwettige acties. De Koerden in Nederland noemt hij goed georganiseerd. Morgen is er in Den Haag een Koerdische demonstratie die eind vorige week werd aangevraagd. “Bovendien is de houding van Nederland ten opzichte van de Koerdische situatie iets verbeterd”, zegt Hebest, nog een argument dat pleit tegen harde acties. “Veel is het nog niet, maar het is ons lot dat we met een beetje tevreden moeten zijn.”

Hebest ontkent dat de acties van gisteren in verscheidene Europese landen duiden op grensoverschrijdende afspraken van de Koerden. “De acties zijn spontaan begonnen omdat de Turken de afgelopen weken verschrikkelijk bezig zijn geweest. Vijftig dorpen zijn platgebrand. Er is wel navolging. Als er in Genève een actie begint dan weet men dat een kwartier later in heel de wereld. Iedereen beschikt toch over twintig televisiezenders.”

Voorzitter Ataman was gisteren met een delegatie van haar Federatie in de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden over de volkerenmoord op de Koerden. Daar bespeurde zij vrees voor de representanten van een volk dat zich op dat moment in verschillende Europese landen met harde acties manifesteerde.

Ataman heeft daar alle begrip voor. “Op 29 mei hebben ruim 120.000 Koerden uit geheel Europa gedemonstreerd in Bonn, dat heeft in de media ontzettend weinig aandacht gekregen. Na zo'n ervaring is het begrijpelijk dat er naar hardere middelen wordt gegrepen. Het gaat hier niet om een of ander abstract doel, er wordt een volk uitgemoord.”

Volgens haar zijn de Koerden in Nederland niet betrokken bij het overleg dat kennelijk is gevoerd om te komen tot de acties van gisteren. “Onder de Koerden in Nederland bestaan geen militante organisaties waarmee men contact had kunnen opnemen”, luidt haar verklaring. Zelf hoorde zij gedurende het bezoek aan de Tweede Kamer voor het eerst van de acties elders in Europa.

Volgens A. Yeleirim van de Koerdische Arbeiders Vereniging in Den Haag - met 10.000 Koerdische bewoners de grootste "enclave' - in Nederland, werd er de laatste weken voortdurend gesproken over het opzetten van demonstraties en acties. Ook harde maatregelen kwamen daarbij ter sprake. “Je ziet dat vredelievende methoden geen aandacht krijgen, hoe indringend ze ook zijn. Begin dit jaar hebben 720 Koerden in Brussel een hongerstaking gehouden die 25 dagen duurde, het resultaat was nul. Daarom is het volstrekt logisch dat de boel gisteren ontplofte. Ik ben opgelucht dat we eindelijk de media halen. Maar het is treurig dat ons volk dat wordt uitgemoord, geweld moet gebruiken om daar de aandacht op te vestigen.”