Kamer: meer geld naar Utrecht voor stadsvernieuwing

DEN HAAG, 25 JUNI. De gemeente Utrecht moet bij de verdeling van het geld voor stadsvernieuwing al de komende vier jaar 60 miljoen gulden meer ontvangen dan in de eerdere plannen was voorzien.

Dit heeft de Tweede Kamer gisteren staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) laten weten. Bij de nieuwe verdeelsleutel voor de stadsvernieuwingsgelden was Utrecht eerder teruggevallen naar een bedrag van 170 miljoen. Dat leidde tot heftig verzet van de bevolking en het gemeentebestuur. Na onderhandelingen met de stad erkende Heerma dat Utrecht onderbedeeld was en deed hij er “met een timmermansoog”, zoals hij gisteren zei, 60 miljoen bij voor de komende tien jaar. De Kamer vindt dus Utrecht dit geld voor 1997 moet krijgen. In dat jaar moet opnieuw naar de verdeelsleutel worden gekeken voor de 7,2 miljard die het ministerie nog tot 2005 voor stadsvernieuwing beschikbaar heeft.