EG sluit de markt verder af voor vis uit derde landen

BRUSSEL, 25 JUNI. De Europese Gemeenschap is gisteren een stap dichter bij afsluiting van de Europese vismarkt gekomen. De ministers van visserij gaven de Europese Commissie geen toestemming om een akkoord over Russische toegang tot de Europese vismarkt te sluiten. Ook hechtten de ministers geen goedkeuring aan akkoorden die de Commissie met Canada en Argentinië had gesloten.

Tevens verlengden de ministers de importbeperkingen van witvis uit niet-EG-landen. Het ging daarbij vooral om Rusland, Polen, Noorwegen en IJsland, die volgens Europese vissersorganisaties grote hoeveelheden kabeljauw, schelvis, zeeduivel, heek en koolvis op de EG-markt dumpen. Begin dit jaar waren er felle demonstraties tijdens EG-ministerraden van boze vissers. Ook gisteren demonstreerden er, hoofdzakelijk Franse, vissers in Luxemburg. De Franse minister van visserij Jean Puech vroeg zijn collega's om alle visakkoorden met niet-EG-landen op de helling te zetten. Hij meent dat de Europese vissers binnen de EG een voorkeursbehandeling moeten genieten, net als de boeren.

De verlenging van de verplichte minimumprijzen voor niet-EG witvis geldt tot 31 oktober. De Raad van visserijministers kwam aan het Franse pleidooi tegemoet door de Commissie op te dragen voor 15 oktober “relevante voorstellen” te doen die een “strikt respect” voor het EG-visserijbeleid garanderen “daarbij inbegrepen het principe van de communautaire preferentie”. Met dat laatste wordt gedoeld op extra bescherming voor EG-vissers tegen goedkope importen. De blokkade van het visakkoord met Rusland vond plaats onder leiding van het Verenigd Koninkrijk, onder druk van de Schotse vissers die hun eigen export naar EG-landen daardoor in gevaar gebracht zien.