De Vries vult gaten met banenfonds jongeren

DEN HAAG, 25 JUNI. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gebruikt dit jaar geld dat bedoeld was om jongeren aan een baan te helpen voor andere doelen. Het gaat om bijna 13 miljoen van de 19 miljoen gulden die het departement voor het leerlingwezen had begroot.

Dit blijkt uit schriftelijke antwoorden van minister De Vries op vragen van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Subsidies die voor het leerlingwezen zijn bestemd, een onderdeel van de Jeugdwerkgarantiewet, worden niet benut. In het leerlingwezen krijgen schoolverlaters van bedrijven een combinatie van scholing en werk aangeboden. Een knelpunt is dat een schoolverlater met zo'n opleidingsplaats minder verdient dan wanneer hij via de Jeugdwerkgarantiewet aan een baan wordt geholpen. Ook hebben 23 gemeenten dit jaar laten weten dat ze tijdelijk geen JWG'ers meer kunnen plaatsen. Met de maatregelen die de minister en staatssecretaris Wallage onlangs voor de JWG hebben aangekondigd, denkt De Vries dat dit probleem zich niet meer zal voordoen.

De Vries gebruikt het geld nu voor tegenvallers die zich elders op zijn begroting voordoen. Een voorbeeld daarvan is de 4,6 miljoen gulden die alsnog als uitkering is toegekend aan Limburgse mijnwerkers. Deze uitkering geldt als een erkenning voor het feit dat deze mijnwerkers als gevolg van silicose jaren geleden stoflongen hebben opgelopen. Incidentele loonsverbeteringen voor het departementale personeel vergen bovendien 2,6 miljoen gulden extra.

Het onderzoek naar de bijstand, dat een commissie onder leiding van hoogleraar A. van der Zwan uitvoert, kost het ministerie 1,8 miljoen gulden. Verder heeft Sociale zaken een half miljoen gulden gereserveerd voor kosten die de parlementaire enquête naar de werknemersverzekeringen voor het ministerie veroorzaakt. Daarvan is tot nu toe 171.000 gulden uitgegeven, waarvan 32.500 gulden voor media-trainingen die onder andere de oud-staatssecretarissen De Graaf en Ter Veld hebben ondergaan, bijna 60.000 gulden door dossier-onderzoek en 20.000 gulden voor het inhuren van een extra voorlichter.