Brandbrief grote steden cellentekort

DEN HAAG, 25 JUNI. De duizend extra cellen die staatssecretaris Kosto (justitie) heeft toegezegd zijn verre van toereikend.

Het is bovendien onverantwoord een beslissing over de bouw van nog eens tweeduizend cellen pas na deze kabinetsperiode te nemen. Dat stellen de burgemeesters, hoofdofficieren van justitie en politiechefs van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben in een brandbrief aan premier Lubbers.

In de brief verwijzen zij naar mededelingen van de Rijksgebouwendienst, eerder deze maand die uitgaat van een periode van vier jaar voorbereiding en bouw. Uitstel van de beslissing zal onvermijdelijk leiden tot toename van de criminaliteit in de grote steden.

De Tweede Kamer heeft twee weken geleden al gesteld dat de Rijksgebouwendienst desnoods moet worden gepasseerd als oplevering van nieuwe cellen zo lang op zich laat wachten.

De VVD heeft inmiddels naar aanleiding van de brandbrief schriftelijke vragen gesteld. De liberalen willen weten of de "driehoeken' van de grote steden het bij het rechte eind hebben dat de beslissing over de financiering van tweeduizend extra cellen aan een volgend kabinet wordt gelaten. Als dat zo is, handelt het kabinet in strijd met zijn toezeggingen van twee weken geleden.

Tijdens het spoeddebat zegden de bewindslieden toe op korte termijn 600 cellen vrij te maken door meer verdachten in één cel te zetten. Het gaat daarbij om personen die in preventieve hechtenis zitten en vreemdelingen. Bovendien zal de Willem II kazerne in Tilburg versneld worden verbouwd.