Actie rechtse Afrikaners tegen overleg democratie

JOHANNESBURG, 25 JUNI. Enkele honderden blanke extremisten, behorend tot de ultra-rechtse Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), hebben vanmorgen enkele uren het World Trade Centre bij Johannesburg bezet en de onderhandelingen over democratie in Zuid-Afrika onmogelijk gemaakt. Ze verschaften zich toegang tot het gebouw met een auto die dwars door de glazen toegangsdeuren reed.

Aan het begin van de middag verlieten de demonstranten, van wie een groot aantal was bewapend, het gebouw weer, na onderhandelingen tussen hun leiders en een delegatie van de regering. De regering nam een petitie in ontvangst, waarin rechtse groepen pleiten voor een eigen blanke "volksstaat'. De politie verrichtte geen arrestaties.

Volgens ooggetuigen drongen vierhonderd gewapende gemaskerde mannen van de AWB vanmorgen het gebouw binnen. Ze namen bezit van de zaal, waar de 26 partijen bijeen zouden komen voor een nieuwe dag van onderhandelingen. De demonstranten bekladden de muren met slogans als "Dood aan de kaffers' en "Weg met Mandela'. In het gebouw onstond een totale chaos. Veiligheidspersoneel bracht de onderhandelaars van politieke partijen onder in een aparte zaal. Ten minste één politicus zou door de demonstranten zijn mishandeld.

Het Afrikaner Volksfront (AVF), waarvan de AWB deel uitmaakt, had voor vandaag een demonstratie voor het gebouw aangekondigd. Het front, een verzameling van rechtse groepen onder leiding van oud-generaal Constand Viljoen, wil de huidige onderhandelingen over een nieuwe non-raciale grondwet stopzetten en bepleit een eigen staat voor de blanke Afrikaner. Nu een akkoord over democratie dichterbij komt, dreigt extreem-rechts steeds luider met gewapend verzet.

Volgens een politie-woordvoerder in het gebouw hadden de AVF-leiders geen controle over hun aanhangers. De politie besloot volgens hem niet in te grijpen omdat zij gezien het grote aantal wapens voor een bloedige confrontatie vreesde.

    • Peter ter Horst