Aardgasclaim op Duitsland valt hoger uit

DEN HAAG, 25 JUNI. De Nederlandse claim op het teveel geleverde aardgas aan Duitsland ligt ongeveer acht miljard gulden hoger dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Dat impliceert dat de opbrengst voor de Schatkist - in het meest gunstige geval - kan oplopen tot ruim tien miljard gulden. Verschillende bronnen in Den Haag bevestigen dit.

In het noordelijk grensgebied tussen Nederland en Duitsland (Eems-Dollard) bevindt zich een uitloper van de Groningse gasbel. De geraamde hoeveelheid gas die aan Duitsland toebehoort, wordt in het Groningse Slochteren gewonnen en vervolgens aan de Bondsrepubliek geleverd. Seismisch onderzoek in de periode 1985-1988 wees uit dat er in het Duitse deel van het Slochterenveld veel minder gas zat dan aanvankelijk was aangenomen, met andere woorden Nederland heeft te veel gas aan Duitsland geleverd. In 1989 zijn beide landen het eens geworden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) twintig miljard kubieke meter aardgas teveel heeft geleverd aan het Duitse olie- en gasbedrijf Brigitta Elwerath Betriebsgesellschaft.

Over de vergoeding daarvan konden Nederland en Duitsland het niet eens worden, omdat de gasprijs, die is gekoppeld aan de olieprijs, door de jaren heen sterk heeft gefluctueerd. Daarom werd een onafhankelijke arbitragecommissie ingeschakeld, onder auspiciën van de internationale kamer van koophandel in Zürich. Eind mei werd bekend dat Duitsland de twintig miljard kubieke meter aardgas die Nederland teveel heeft geleverd in gas wil terugbetalen.

Tot nu toe werd rekening gehouden met een gemiddelde opbrengst van twintig cent per kubieke meter, de verkoopprijs van de Nederlandse Gasunie vorig jaar. Daarmee zouden de "overleveranties' van twintig miljard kubieke meter aardgas ongeveer vier miljard gulden opbrengen. Hiervan gaat 85 procent (3,5 miljard gulden) naar de Nederlandse schatkist.

In een zogenoemd second amendement is in 1989 vastgelegd dat de terugbetaling van te veel geleverd aardgas geschiedt op basis van de historische kostprijs. Inclusief de afgesproken compensatieregeling zou in het meest gunstige geval de NAM ongeveer twaalf miljard gulden van het Duitse BEB tegoed hebben; ruim tien miljard zou in de Schatkist terecht komen. Zowel de NAM als de BEB wilden vanmorgen niet reageren op deze bedragen. “We wachten de beslissing van Zürich af en tot die tijd hebben we geen commentaar.” De uitspraak van de internationale kamer van koophandel in Zürich wordt op zijn vroegst aan het eind van dit jaar verwacht.

De extra aardgasinkomsten wil het kabinet storten in het Aardgasbatenfonds, voor de financiering van investeringen in de infrastructuur zoals de Betuwelijn, de aanleg van tunnels en verbetering van verkeersknooppunten.