Wachtgeld.

Wachtgeld

In de krant van vrijdag 18 juni (Wachtgeld, pensioen plus vakantiegeld, pagina 3) stond dat een Kamerlid, evenals ministers en staatssecretarissen, recht heeft op twee jaar wachtgeld ongeacht de periode dat hij in functie is geweest. Anders dan voor ministers en staatssecretarissen geldt, heeft een Kamerlid slechts recht op een uitkering van zes maanden als de betrokkene korter dan drie maanden in de Kamer heeft gezeten.

Emancipatie

In de krant van maandag 21 juni in de rubriek De Haagse Staat (Hockey-macho Ruud Lubbers en de emancipatie, pagina 2) staat dat de ministers Ritzen (PvdA) en Kooijmans (CDA) met een score van 6 punten op de Feministische Meetlat de lievelingen zijn van het maandblad Opzij. De redactie van Opzij heeft evenwel minister Pronk (PvdA) 7 punten gegeven op deze meetlat. Via vraaggesprekken peilt de redactie van Opzij het emancipatiegehalte van de mannelijke ministers.

Bijschriften

In de krant van woensdag 23 juni (Het is heerlijk te werken aan concrete projecten, pagina 16) zijn de fotobijschriften verwisseld. Op de linkerfoto is Fridie van Loon geportretteerd, op de rechterfoto Lorette Jongedijk.