Unilever's Progress pensioenfonds tevreden over 1992

Met een totaal beleggingsresultaat van 10,6 procent van het belegd vermogen in 1992 heeft Progress, het pensioenfonds van Unilever, volgens het jaarverslag een “zeer bevredigend beleggingsjaar” achter de rug.

Alle sectoren hebben daaraan bijgedragen. De uitkomst lag wel onder het resultaat van het uitzonderlijke jaar 1991 toen 14,4 procent werd behaald.

Ondanks zorgelijke economische ontwikkelingen kijkt Progress terug op een goed jaar, waarin het reële rendement - het deel van het totale rendement dat boven de inflatie uitkomt - zeven procent bedroeg. Dat leidde tot versterking van de financiële positie van het fonds. Mede hierdoor kon de afspraak worden verlengd dat bij Unilever noch de werkgever noch de werknemer pensioenpremie betaalt.

Het fonds keerde in het afgelopen jaar 145,7 miljoen gulden aan pensioenen uit tegen 135 miljoen gulden in 1991. De voorziening voor pensioenverplichtingen nam toe van 3,86 miljard tot 4,02 miljard gulden. Het belegd vermogen bleef vrijwel onveranderd en bedroeg aan het eind van het verslagjaar 3,99 miljard gulden.