Steun van CDA en PvdA; Alternatieve medicijnen niet meer vergoed

DEN HAAG, 24 JUNI. CDA en PvdA, een meerderheid in de Tweede Kamer, steunen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in zijn besluit homeopathische en antroposofische middelen vanaf 1 juli niet meer te vergoeden.

Ook nieuwe medicijnen voor ziekten of kwalen waartegen al geneesmiddelen bestaan, worden van vergoeding uitgesloten. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer waar de Geneesmiddelenbrief van Simons werd besproken. In dat stuk kondigde hij onlangs een aantal maatregelen aan die ertoe moeten leiden dat de kosten voor geneesmiddelen minder stijgen. Dit pakket, dat ook een verlaging van de groothandelsmarge en de apothekerstarieven omvat, moet in 1995 een besparing van bijna een half miljard gulden opleveren. De maatregelen zijn nodig omdat steeds meer aan medicijnen wordt uitgegeven dan Simons wil. In 1992 was de overschrijding bijna 300 miljoen gulden, voor dit jaar wordt die door de Ziekenfondsraad geschat op zo'n 460 miljoen.

Bij de oppositiepartijen riep vooral het besluit de vergoeding van homeopathische en antroposofische middelen te schrappen fel verzet op. Van deze middelen is de werking niet bewezen, reden waarom ze volgens Simons uit het pakket kunnen worden gehaald. Simons maakt met deze maatregel een begin met het "opschonen' van het verplichte pakket. Medicijnen die niet noodzakelijk zijn moeten niet langer voor collectieve rekening van alle verzekerden komen, vindt Simons. Als dat wel gebeurt, zal dat resulteren in ingrijpende besnoeiingen in het totale pakket waardoor de solidariteit tussen verzekerden in gevaar komt.

Simons volgt het advies van de Ziekenfondsraad om zelfzorgmiddelen, zoals paracetamol, aspirines en hoestdrankjes, voorlopig nog niet uit het pakket te halen. Simons wilde vergoeding van deze middelen eveneens op 1 juli stoppen, maar volgens de Ziekenfondsraad zou dat niet haalbaar en niet verantwoord zijn. De raad zal alternatieven aandragen waarmee voorkomen moet worden dat mensen zich zullen wenden tot duurdere en mogelijk zwaardere middelen die wel vergoed worden.

Simons kwam de Kamer enigszins tegemoet in hun bezwaren tegen het stopzetten van de vergoeding van nieuwe medicijnen tegen ziekten en kwalen waarvoor al middelen bestaan. De groei van de kosten van geneesmiddelen wordt vooral veroorzaakt door de introductie van nieuwe medicijnen die een variant zijn op bestaande middelen. Quasi-innovatie, zoals Simons dat noemt. De wijze waarop de prijs van deze medicijnen wordt vastgesteld heeft volgens de staatssecretaris in het algemeen geen relatie met de werkelijke ontwikkelings- en produktiekosten van een geneesmiddel. Simons zet de maatregel om deze middelen per 1 juli niet meer te vergoeden door en zal na een jaar bekijken of de regeling moet worden versoepeld. Met name de oppositiepartijen zijn bang dat nieuwe middelen met soms aanzienlijk minder bijwerkingen niet meer worden vergoed. Het overleg over de geneesmiddelen gaat dinsdag verder.