RTL4 richt op Nederland een tweede tv-station

PAG.3 REKENAARS BEPALEN PUBLIEK

HILVERSUM, 24 JUNI. De Luxemburgse maatschappij RTL4 S.A. begint een tweede op Nederland gericht televisiestation: RTL5. Het station begint op 2 oktober met uitzendingen via de Astra-satelliet.

RTL5 wordt gentegreerd bij RTL4 en zal worden geleid door dezelfde directie. Van de programma's zal 25 procent in eigen beheer worden gemaakt, de rest wordt aangekocht.

Het televisiestation richt zich op een publiek van jongeren, jonge mannen en hoger opgeleiden, dat nu niet naar RTL4 kijkt. Met RTL5 verwacht RTL4 S.A. 125 tot 150 miljoen gulden aan reclamegelden aan te trekken. De totale markt voor televisiereclame bedroeg vorig jaar ruim 800 miljoen gulden. Het aandeel van de STER bedroeg vorig jaar 400 miljoen gulden.

Naar RTL4 kijkt nu bijna 30 procent van de Nederlandse televisiekijkers, naar de publieke omroepen 50 procent. Met RTL5 wordt op de "kijkersmarkt' gestreefd naar een marktaandeel van 10 procent.

NOS-voorzitter Max de Jong verwacht dat de publieke omroepen 3 tot 5 procent marktaandeel zullen verliezen door RTL5. “In onze plannen hadden we al rekening gehouden met een nieuw commercieel televisiestation”, aldus De Jong. Hij maande de omroepen voortvarend door te gaan met de plannen tot samenwerking.

De komst van RTL5 is voor minister d'Ancona (WVC) geen reden haar plannen voor versterking van de publieke omroep te wijzigen. De minister ziet de nieuwe zender als een stimulans. d'Ancona wil nog in deze kabinetsperiode de Mediawet wijzigen om de samenwerking tussen de publieke omroepen op de drie netten te versterken.

Pag.3: "Samengaan omroepen bespoedigen'

Voor het Kamerlid Beinema (CDA) is de komst van het nieuwe station “geen schok”. Daling van het marktaandeel van de publieke omroep is volgens hem onvermijdelijk. Een harde grens daarvoor wil hij niet stellen. Beinema steunt de netsgewijze samenwerking die minister d'Ancona wil bewerkstelligen.

Het Kamerlid Van Nieuwenhoven van de PvdA voorziet op korte termijn geen problemen. “Door de komst van RTL4 hebben we gezien dat het reclamebudget voor televisie is verruimd. Op de langere termijn zou het een zorgelijke ontwikkeling kunnen zijn, daarom moet de politiek er wel iets aan doen.” Van Nieuwenhoven denkt daarbij net aan versterking van de samenwerking tussen de publieke omroepen.

Wolffensperger van D66 denkt dat RTL4 met een nieuw station komt om te voorkomen dat een andere commerciële omroep in het gat springt. Hij juicht de komst van RTL5 niet toe, maar keurt het ook niet af. “Mijn zorgen liggen niet op het terrein van de commerciële televisie, maar op het terrein van het publieke omroepbestel. De bedreiging is aanzienlijk, omdat door de komst van een nieuwe zender de reclame-inkomsten van het publieke omroepbestel minder zullen worden.”

Het Kamerlid Dees (VVD) juicht de komst van RTL 5 toe. “Onze opvatting is altijd geweest dat de kabel zo vrij moet zijn als papier. Het publieke omroepbestel zie ik niet overleven. Met pappen en nathouden wordt het nu in stand gehouden.”

STER-directeur P. Kennick noemt de beslissing te starten met het station “opmerkelijk”, omdat de groei van de reclamemarkt stokt en de prognose voor volgend jaar niet gunstig is. Volgens algemeen-directeur F. Thyes van RTL4 zou volgens de berekeningen een nieuw station eigenlijk pas in 1996 uit reclamegelden kunnen worden gefinancierd, maar is er duidelijk nu al vraag van adverteerders. Omdat in Nederland relatief minder wordt genvesteerd in tv-reclame, verwacht Thyes dat de komst van RTL5 de markt zal stimuleren.

De onderhandelingen met de kabelexploitanten over het doorgeven van RTL5 zijn nog niet begonnen. De kabelexploitanten verwachten voor doorgifte een vergoeding te ontvangen. RTL4 zegt ze te willen helpen bij het ontwikkelen van diensten.