Raad vergadert over compensatie; Tekort Haags museum onder Fuchs 9 miljoen

DEN HAAG, 24 JUNI. De totale budgetoverschrijdingen van het Haags Gemeentemuseum onder het directeurschap van Rudi Fuchs, van 1987 tot 1992, blijken ongeveer 9 miljoen gulden te bedragen. Tot 1990 heeft de gemeente daarvan zes miljoen gulden voor haar rekening genomen. Dit bevestigt de gemeente Den Haag.

Tot nu toe was bekend dat de overschrijdingen over 1991 en 1992 samen 4,2 miljoen gulden bedroegen.

De gemeente heeft een voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren, in totaal voor een bedrag van 2 miljoen gulden. Het gaat daarbij grotendeels om niet ontvangen vorderingen en schenkingen sinds 1986, waarop het museum volgens de boekhouding al die tijd had gerekend. Er stonden nog schulden open van bedrijven die al enige tijd failliet waren.

In 1986 bleef het Haags Gemeentemuseum nog een half miljoen gulden onder het budget. In de volgende jaren werd de begroting overschreden met bedragen variërend van 0,7 (1987) tot 2,8 miljoen (1992).

De gemeente heeft zes miljoen gulden van het tekort voor haar rekening genomen. Daarnaast heeft het college van B en W voorgesteld een deel van de overschrijdingen over de jaren 1991 en 1992 te laten compenseren door het museum. Binnen vijf jaar zou het museum een bedrag van 2,8 miljoen gulden moeten bezuinigen. De compensaties moeten voornamelijk komen uit bezuinigingen op aankopen (1,9 miljoen), een verhoging van de toegangsprijs met een gulden tot acht gulden (250.000 gulden) en de afstoting van externe depots (450.000).

Het museum heeft bij monde van directiesecretaris M. Meijer laten weten dat het aankoopverbod het nationale en internationale imago van het Haags Gemeentemuseum zal aantasten. Vanmiddag buigt de raadscommissie voor cultuur zich over de voorstellen van het college.

Het museum zit sinds het vertrek van Fuchs naar het Stedelijk Museum in Amsterdam nog steeds zonder directeur. Wethouder L. Engering (cultuur) verwacht dat pas na de zomer bekend wordt wie Fuchs gaat opvolgen.

De accountantsdienst en de dienst personeelszaken van de gemeente onderzoeken op dit moment de begrotingstekorten en de verdeling van taken en bevoegdheden van de museummedewerkers in de tijd dat Fuchs directeur was. De gemeente stelde eerder al vast dat de “elementaire beginselen van een adequate bedrijfsvoering” bij het Haags Gemeentemuseum ontbraken.

    • Rob Schoof