Plan voor Berlijn van Ben van Berkel

AMSTERDAM, 24 JUNI. De Amsterdamse architect Ben van Berkel is één van negen Europese architecten die door Berlijn zijn uitgenodigd ontwerpen te maken voor de plek waar nu het Volkspalast staat in het voormalige Oost-Berlijn. Het Volkspalast is in de jaren vijftig gebouwd op de plaats waar tot dan toe het Schloss van de Pruisische vorsten had gestaan.

Op het ogenblik wordt in Berlijn een hevige discussie gevoerd over sloop van het Volkspaleis en de bouw van een replica van Das Schlob. De andere deelnemende architecten zijn Bolles/Wilson (Londen/Münster), Klaus Theo Brenner (Berlijn), David Chipperfield (Londen), Josef Kleihues (Berlijn), Hans Kollhoff (Berlijn), Yves Lion (Parijs), Josep Lluis Mateo (Barcelona), Axel Schultes (Berlijn). Tussen 1 juli en 10 oktober (10-22 uur)worden hun ontwerpen tentoongesteld op de Marx-Engels Platz in een tijdelijk gebouw dat de omtrekken heeft van het oude slot.