L.M. van Ulden OFM, pastoor te Sneek, is per 1 ...

L.M. van Ulden OFM, pastoor te Sneek, is per 1 september 1993 door bisschop J.B.W.M. Möller van Groningen benoemd tot bisschoppelijk vicaris. Hij is aangesteld om de taken van de bisschop en van vicaris-generaal C.L.M. Grasveld te verlichten, zo heeft het bisdom bekendgemaakt. Van Ulden blijft pastoor van Sneek en zal slechts een gedeelte van zijn tijd aan de taak van vicaris besteden.