Kantor wil Japan met krasse taal uit de tent lokken

TOKIO, 24 JUNI. “Amerikaanse appels zijn volstrekt eetbaar”, zei de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor gisteren in Tokio. Kantor doelde op het fruit-conflict tussen de Verenigde Staten en Japan. Hij zei er nog meer: “De VS voeren geen beleid gericht op verzwakking van de dollar” (tegenover de yen), “Japanse markten voor hoogwaardige produkten zijn vrijwel gesloten” en Amerika is niet uit op “managed trade” (geleide handel) om het tekort met Japan te verminderen. Japanse leiders die anders beweren, beschuldigde hij van een afleidingsmanoeuvre. “Wij willen open, geen gesloten markten.”

Kantor, voorheen praktizerend advocaat, is in Tokio voor de reguliere handelsbesprekingen tussen Amerika, Japan, de Europese Gemeenschap en Canada. Dit maal is Japan gastheer, omdat de komende wereldtop van de G-7, de zeven rijke industrielanden, begin juli in Tokio wordt gehouden. Hoog op de agenda staat de Gatt, de mondiale handelsronde, die maar niet tot een goed einde kan worden gebracht.

Gisteren voerde Kantor besprekingen met de Japanse demissionaire minister van internationale handel en industrie, Yoshiro Mori, een politieke krachtpatser in de regerende LDP. Daarbij ging het er raak aan toe. Afgaand op de Japanse kranten van vandaag laat de dialoog tussen de twee economische supermachten zich als volgt weergeven.

Kantor: “Meneer de minister, de regering van de Verenigde Staten vraagt toegang van Amerikaanse produkten op markten die de regering van Japan controleert. U moet dereguleren en overheidsaanbestedingen openstellen voor Amerikaanse ondernemingen”. Mori: “Meneer de handelsgezant, uw regering kan het Amerikaanse begrotingstekort controleren en verminderen, maar als Japan zijn handelsoverschot wil verminderen is dat grotendeels een zaak van de particuliere sector. U vraagt van Japan dingen die de bevoegdheid van de Japanse regering te buiten gaan”.

Daarop veranderde Kantor van tactiek. Hij beschuldigde Japan ervan dat Japanse autofabrikanten met vestigingen in de VS hun auto-onderdelen niet van traditionele Amerikaanse toeleveranciers betrekken, maar van leveranciers in Amerika die tot de 'keiretsu' behoren van de Japanse fabrikanten - groepen bedrijven die onderling nauw samenwerken. Kantor: “Als we blijkbaar geen aanvaarbare overeenkomst kunnen bereiken over de Japanse overheidsaanbestedingen moeten we passende maatregelen overwegen”. De deadline voor dit onderdeel van de bilaterale handelsbesprekingen loopt 30 juni af.

Op de persconferentie besloot Kantor weer een slag anders: “Amerika denkt niet aan eenzijdige maatregelen om Japan te dreigen”. En in één adem door: “Kwantitatieve 'targets' (voor supercomputers, personal computers en medische apparatuur) zijn niet de enige mogelijke maatregel”.