Integratie van blank en zwart door apart te sporten

ROTTERDAM, 24 JUNI. De integratie van allochtonen in Nederlandse sportverenigingen verloopt moeizaam. Daarover bestond gisteren aan het Rotterdamse Grote Kerkplein geen verschil van mening. Maar over de aanpak om daarin verandering te brengen bestaat geen eenstemmigheid.

Om meer allochtonen tot sporten aan te zetten presenteerde de Nederlandse Sportfederatie (NSF) in het Antiracisme Informatie Centrum (Aric) drie brochures. Een daarvan, die allochtonen een leidraad biedt voor het oprichten van een eigen sportvereniging, druist in tegen het beleid van de NSF dat gericht is op integratie in bestaande 'witte' verenigingen. “We willen ook terughoudend zijn met de verspreiding van deze folder”, zegt G. Venekamp, beleidsmedewerker van de NSF. “In principe denken we dat de integratie van blank en zwart beter geschiedt wanneer ze in een club en een team samen sporten. Maar omdat we in praktijk zien dat dit moeizaam verloopt, werken we mee aan aan deze brochure.”

J. Berteling, vice-voorzitter van de NSF: “Als migranten de stap zetten naar een eigen vereniging willen we dat ze over de informatie beschikken die de kans op succes zo groot mogelijk maakt. Veel migranten zijn niet erg vertrouwd met alle formaliteiten rond het oprichten van een vereniging. Als het ze al lukt, zie je vaak dat de nieuwe vereniging niet lang blijft bestaan. Dat willen we met deze folder helpen voorkomen. Maar we zijn zeker niet uitgesproken voor aparte zwarte clubs.”

Wel een groot voorstander daarvan is Marti Pothuis, bestuurslid van het Aric “Ik zie het als een noodzakelijke tussenstap naar volledige integratie. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toont dit ook aan. Allochtonen moeten eerst emanciperen en een sterk zelfbeeld ontwikkelen. Gaan beseffen "ik ben zwart maar ik zit er niet mee'. Pas dan kan de echte integratie in de sport beginnen.”

Pothuis vindt het kwalijk dat een stad als Amsterdam het oprichten van aparte clubs voor allochtonen tegenwerkt. “Ze zijn bang dat het via deze weg allemaal veel te lang gaat duren. Ik denk dat het niet sneller kan. Je moet denken in generaties. Sportidolen kunnen het proces wel versnellen. Een Ruud Gullit en een Michael Jordan versterken het zelfbeeld van de zwarte voetballer en de zwarte basketballer. Dat komt de integratie ten goede.” Volgens de NSF verloopt de integratie van allochtonen in witte Nederlandse sportclubs zo moeizaam omdat het kader daar uit blanken bestaat die geen plaats willen maken voor allochtonen. “Daardoor voelen zwarte sporters zich vaak op een eiland staan”, zegt Berteling. “Aan de andere kant, allochtonen ambieren die functies ook vaak niet. Dat is jammer. Als meer allochtonen in kaderfuncties komen, wordt de vereniging vanzelf aantrekkelijker voor migranten.”