"Gesloten wegens inbreuken op de islamitische normen'

TEHERAN, 24 JUNI. “Alstublieft, alstublieft meneer, neem me niet mee, ik heb drie kinderen.” Maar ondanks haar smeekbede en haar tranen wordt de ongeveer 40-jarige vrouw door Iraanse politiemannen naar een voertuig geleid waar zich al twee andere vrouwen bevinden.

Dergelijke tonelen zijn sinds het begin van de week aan de orde van de dag in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar een campagne is gelanceerd tegen "sociale corruptie', met name losse naleving van de strenge islamitische kledingvoorschriften. In het kader van deze campagne, een van de hardste sinds jaren, zijn inmiddels meer dan 800 vrouwen opgepakt die make-up droegen of te veel haar onder hun hoofddoek lieten ontsnappen. Volgens de kledingcode mogen vrouwen niet meer dan hun gezicht en handen tonen.

Van de aangehouden vrouwen werden er 785 weer in vrijheid gesteld nadat ze berouw hadden getoond, aldus de politiechef van Teheran, generaal Abdollah Oqbaei. De overigen waren voorgeleid, en pas vrijgelaten nadat ze de rechtbank hadden beloofd de sociale normen te eerbiedigen. Volgens de conservatieve krant Jomhuri Eslami zijn de namen van de vrouwen in de politiecomputer ingevoerd. Als ze ten tweede male worden betrapt kunnen ze een zwaardere straf krijgen. In het verleden zijn vrouwen gegeseld, beboet of gevangen gezet wegens overtreding van de kledingvoorschriften.

De arrestaties leiden vaak tot woedende scenes: “Raak me niet aan, u heeft er het recht niet toe”, schreeuwt een vrouw de politiemannen toe die haar hebben gesommeerd uit haar auto te komen. Een razende man die zojuist een woordenwisseling heeft gehad met agenten die zijn echtgenote hebben gearresteerd en zijn auto in beslag genomen, roept hen toe: “Jullie kunnen mijn auto in brand steken, maar niet mijn vrouw!” De politie-acties ontlokken ook vaak verontwaardigde reacties aan omstanders: “Waarom doen ze dat, het is schandelijk”, zegt een in zwarte doeken gehulde jonge vrouw.

Getuigen zeggen dat tientallen automobilisten hun voertuig zijn kwijtgeraakt aan de zedencommando's. Talloze winkels, voornamelijk boutiques en broodjeszaken, zijn gesloten omdat ze nonchalant-gesluierde vrouwen hadden bediend. Grote spandoeken hangen voor de winkelruiten met de tekst: “Gesloten wegens inbreuken op de islamitische normen”. De politie had winkeliers zondag uitdrukkelijk gewaarschuwd klanten die onvoldoende verhuld waren, niet te helpen.

Irans Opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, en de net herkozen president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani hebben de campagne aan het begin van de week gerechtvaardigd in naam van de waarden van de shi'itische islam. “Verhinderen dat mensen doen wat in strijd is met de islamitische moraal is voor de shi'itische islam een plicht van dezelfde zwaarte als het gebed of het vasten van de Ramadan”, aldus Rafsanjani. Mensen die zich aan dit soort overtredingen schuldig maken zijn “ziek”, aldus de president, en de autoriteiten zijn “zoals artsen die proberen te genezen; zij wijzen de mensen de weg die niet op de juiste weg zijn”. (AFP, Reuter)