Foto: De straalmotor is een gasturbine..

Foto: De straalmotor is een gasturbine.

Het principe hiervan is eenvoudig. Aan een as is een compressor bevestigd, die lucht aanzuigt. De lucht komt in de verbrandingskamers terecht. Deze kamers liggen in een ring om de as heen. In de kamers wordt de kerosine met behulp van de lucht verbrand. Hierbij zet het gasmengsel uit en verlaat de kamers aan de achterzijde. De gassen passeren de turbine, die hierdoor gaat draaien. Omdat de turbine op dezelfde as zit als de compressor, gaat deze ook draaien. Als de as eenmaal aan het draaien is gebracht, bijvoorbeeld door een elektromotor, en de verbranding is gestart, blijft de motor lopen.

Moderne vliegtuigmotoren hebben meestal twee assen, met elk een compressor en een turbine. Eén as drijft dan de grote fan aan, die aan de voorzijde van de motor zit. Bij een propellervliegtuig (turboprop) is er vaak sprake van één as, waarop ook de propeller is bevestigd.