Fonds voor uitwerken nieuwe kunstplannen

AMSTERDAM, 24 JUNI. Een nieuw "Stimuleringsfonds Amsterdam Kunstenstad' zal vanaf september met een kwart miljoen gulden per jaar het plannen maken voor vernieuwende kunstprojecten en manifestaties in Amsterdam steunen. Tom de Swaan, voorzitter van Stichting Amsterdam Kunstenstad, maakte dat gisteren bekend bij de presentatie van het eerste jaarverslag van de stichting, die in 1991 is opgericht om in drie jaar een actieplan uit te voeren om de positie van Amsterdam als nationaal en internationaal kunstcentrum te versterken.

De 250.000 gulden waarover het Stimuleringsfonds de beschikking krijgt, worden bijeengebracht door de ministeries van WVC en EZ, de gemeente Amsterdam, het VSB-fonds, het bedrijfsleven en Amsterdam Kunstenstad zelf. Dat gebeurt door het verstrekken van renteloze leningen ter bestrijding van voorbereidingskosten, die bij realisering van voorgenomen kunstprojecten moeten worden terugbetaald. Projecten met een multidisciplinair karakter waarin meerdere kunstinstellingen samenwerken genieten de voorkeur. De bedoeling is daarmee een bijdrage te leveren aan verbreding, vernieuwing en verbetering van het kunstaanbod in Amsterdam.

Het jaarverslag van Amsterdam Kunstenstad maakt melding van de aanbevelingen van vijftien werkgroepen, die nader worden uitgewerkt. Daarbij worden prioriteiten vastgesteld en wordt bepaald wie de uitvoering moet realiseren.