Drs. A.J. Luger-Veenstra (60) is benoemd tot ...

Drs. A.J. Luger-Veenstra (60) is benoemd tot rector van het Vossius-gymnasium in Amsterdam. Zij fungeert al sinds november 1991 als plaatsvervangend rector van de school. De vorige rector werd na een slepend conflict geschorst en is dit jaar ontslagen. Luger werkt - met een korte onderbreking - sinds 1970 als lerares Nederlands op het Vossius-gymnasium en vanaf 1976 ook als conrector.