Derde glastuinders weg bij strenge lozingseisen

DEN HAAG, 24 JUNI. In het meest sombere scenario zal een derde van alle glastuinders verdwijnen als minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) vasthoudt aan nieuwe lozingseisen.

Die verwachting spreekt het Landbouwschap uit op basis van een aantal rapporten van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). De financiële gevolgen van het ontwerp-Lozingenbesluit van de minister zijn te groot, vindt de overkoepelende boerenorganisatie. De kern van het besluit is dat alle glastuinbouwbedrijven hun afvalwater in het riool moeten lozen, terwijl dat nu nog op het oppervlaktewater gebeurt.

Uit berekeningen van het LEI leidt het Landbouwschap af dat er van de 14.000 glastuinbouwbedrijven mogelijk 5.000 tot 6.000 niet in staat zullen zijn de vereiste investeringen te doen. Het Lozingenbesluit zou een financiële paragraaf moeten bevatten waarin wordt aangegeven wat er moet gebeuren als bedrijven tijdelijk niet aan hun investeringsverplichtingen kunnen voldoen, vindt het Landbouwschap. “We zijn bezig bedrijven milieu-vriendelijker te maken, maar maatregelen die ertoe leiden dat veertig procent van de sector verdwijnt gaan te ver”, aldus een woordvoerder van het Landbouwschap. “Dan schep je een ander probleem.”

Glastuinders moeten de hoeveelheid afvalwater zoveel mogelijk beperken door besparing en hergebruik. Alle tuinders moeten vanaf 1995 een boekhouding voeren van de hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken. het drain- en drainagewater moet regelmatig worden bemonsterd op reststoffen.

Het Landbouwschap wil dat er algemene, duidelijke en betaalbare regels en voorschriften komen waaraan de glastuinbouwbedrijven moeten voldoen. Die moeten de uiteenlopende, individuele vergunningen, voorschriften en aanvullende eisen vervangen waarmee de tuinders nu te maken hebben. In het ontwerp-lozingenbesluit is dat volgens het Landbouwschap niet het geval. Daarnaast kunnen de waterschappen aanvullende eisen blijven stellen die bovendien van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden herzien.

Na de glastuinbouw zullen ook andere agrarische sectoren met algemene regels voor het lozen van afvalwater te maken krijgen, verwacht het Landbouwschap. Daarbij zijn tal van problemen te verwachten, zoals bijvoorbeeld de vraag wat er moet gebeuren met het spoelwater uit melkstallen of het water uit de drains van landbouwgronden.