CDA en PvdA oneens over verminderen ambtenaren

DEN HAAG, 24 JUNI. Tussen de regeringsfracties van CDA en PvdA bestaat een conflict over de vermindering van het aantal rijksambtenaren. Via een gezamenlijke motie wilden de regeringsfracties vorige maand nog het kabinet dwingen het aantal rijksambtenaren met duizend te verminderen. In de Voorjaarsnota maakte het kabinet in april melding van een extra efficiency-korting van 240 miljoen gulden.

“Dat heeft met name betrekken op het aantal rijksambtenaren. Het bedrag is meer dan wij in onze gezamelijke motie voorstelden”, zegt het Kamerlid Zijlstra (PvdA). Het CDA betreurt het “afhaken van de PvdA”. Volgens woordvoerder Paulis “is er niets concreets veranderd sinds het indienen van de motie. We moeten druk op de ketel houden.” Oppositiepartij VVD steunt het CDA.

In april weigerde PvdA-minister Dales (binnenlandse zaken) om de CDA/PvdA-motie uit te voeren. De motie zou een bedrag van zestig tot zeventig miljoen gulden opleveren. Dit geld willen de fracties gebruiken voor de bestrijding van de criminaliteit, bijvoorbeeld door de politie uit te breiden. In de loop van het jaar, wanneer de wijzigingen van de begrotingen aan de orde zijn, wilden de fracties de personeelsbudgetten korten.

In 1991 heeft het kabinet afgesproken dat door efficiënter te werken bij de rijksoverheid volgend jaar een bedrag van 660 miljoen moest worden bespaard, waarvan zeshonderd miljoen op personele uitgaven. Destijds werd aangenomen dat dit een vermindering met negenduizend ambtenaren zou betekenen, zonder dat het kabinet zich aan dit aantal wilde binden.

Volgens minister Dales zullen de maatregelen zelfs nog meer opleveren: 678 miljoen in 1994 en 694 miljoen in 1995. Dales voelt er niets voor zich aan aantallen te binden en evenmin om vacaturestops in te stellen. Zij vindt dat eerst een kwalitatieve discussie moet worden gevoerd over de taken van de rijksoverheid. Kamerlid Paulis wil zo'n discussie niet uit de weg gaan “maar ik zeg: je kunt het een doen, zonder het ander te laten.”

Volgens de prognoses van het ministerie van binnenlandse zaken zal het aantal rijksambtenaren, uitgedrukt in volledige banen, dit jaar dalen van 150.166 naar 149.100.