BP-prognose ziet vraag naar olie en gas flink toenemen

Olie en gas zijn de brandstoffen waarvan het gebruik (buiten het voormalige Oostblok) het sterkst zal toenemen.

Dat gaat ten koste van het gebruik van steenkool en nucleaire brandstoffen, zo schrijft het Britse olieconcern BP in zijn gisteren verschenen jaarlijkse overzicht.

In het afgelopen jaar was er vooral in het oosten van Azië, waar de economie sterk groeit, sprake van een toeneming van de vraag naar olie en gas. BP voorziet voor de nabije toekomst een groei van het wereld-olieverbruik met ongeveer een miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Gezien de matige groei van de wereldeconomie is dat niet weinig, aldus BP.

In 1992 nam het wereldverbruik van olie maar weinig toe. De groei bedroeg een half procent, wat overeenkomt met ongeveer 500.000 vaten olie per dag. Verspreid over de wereld deden zich echter grote verschillen voor. Zo nam het verbruik in Zuid-Korea vorig jaar toe met 21,2 procent. Thailand verbruikte 16,8 procent meer en de Filipijnen 12,6 procent meer. De VS hadden twee procent meer olie nodig.

In de 24 landen van de Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, werd het verbruik maar weinig groter. In de Europese landen die niet bij de Oeso zijn aangesloten, waaronder een groot deel van het voormalige Oostblok, nam het verbruik van olie af.

De totale vraag naar energie (die alle soorten brandstoffen behelst) werd vorig jaar 2,3 procent groter. In de periode 1982-1992 bedroeg de jaarlijkse groei 2,6 procent. Bij deze percentages is het energieverbruik in het voormalige Oostblok buiten beschouwing gelaten.

Binnen het totale energieverbruik groeide het verbruik van olie met drie procent, dat van gas met 3,5 procent en dat van steenkool met 0,9 procent. Kernenergie liet een verbruiksgroei zien van 1,3 procent.

Vorig jaar bedroeg het wereldverbruik van olie (buiten de voormalige Sovjetunie) gemiddeld 58,7 miljoen vaten per dag. Dat is 8,5 miljoen vaten meer dan in 1985. Deze hoeveelheid is net zo groot als de dagelijkse olieproduktie van Saudi-Arabië en viermaal die van Noorwegen.

De groei van het wereld-olieverbruik van vorig jaar werd voor 54 procent gedekt door de Opec.In 1985 was dat ongeveer veertig procent. BP wijst erop dat in de nabije toekomst de wereld steeds meer afhankelijk wordt van Opec-olie. De reële olieprijs is nu lager is dan in 1973, toen de eerste oliecrisis plaatsvond.