Boven de bomen een cocktail van schadelijke gassen en roet Vliegtuigmotoren moeten zuinig zijn, maar ook tegenwoordig liefst ook schoon. Dat lukt aardig, maar de stikstofoxyden in de uitlaatgassen leveren nog wel veel problemen op. Brandstofgebruik w...

    • Jan van den Berg