Bonn: actie morele steun voor Duitsers

BONN, 24 JUNI. "De grote meerderheid van de Duitsers' heeft volgens kanselarijminister Friedrich Bohl (CDU) morele steun gekregen van de ruim één miljoen Nederlanders die na de recente brandaanslag in Solingen voorgedrukte kaarten met als tekst "Ik ben woedend' hebben gestuurd. Bij de brand verloren vijf Turkse vrouwen en kinderen het leven. De kaarten die waren geadresseerd aan kanselier Helmut Kohl werden gisteren in ontvangst genomen door de kanselarijminister. De vertegenwoordigers van de kaartenactie van Radio 3, die met hun grote lading postzakken per bus in Bonn waren aangekomen, hadden na de overhandiging nog een gesprek met Bohl.

Volgens Bohl hebben de Nederlandse afzenders woede en ontzetting getoond over vreemdelingenhaat “die in heel Europa voorkomt”. Bohl onderstreepte dat een grote meerderheid van de Duitse bevolking net zo woedend, maar ook bedroefd en geschokt op de aanslag in Solingen heeft gereageerd. Hij wees erop dat in de Bondsrepubliek al vele jaren miljoenen buitenlanders “als vrienden en goede buren” wonen en dat er in 1992 79 procent (430.000) van alle asielaanvragen in Europa zijn gedaan, terwijl de materiële en financiële voorzieningen voor vluchtelingen er bovendien beter zijn dan in welk EG-land ook. “In dat opzicht hoeft Duitsland internationale vergelijkingen niet te vrezen”, zei Bohl, die zijn Nederlandse bezoekers verzekerde dat zijn land “zich ook in de toekomst tot het uiterste zal inspannen om geweld tegen vreemdelingen tegen te gaan en het vreedzaam samenleven van Duitsers en buitenlanders te bevorderen”.

In een recent overzicht van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken wordt een vergelijking gemaakt van onder meer de aantallen asielzoekers in EG-landen en de voor hen getroffen voorzieningen in '91. Daaruit blijkt dat Duitsland, afgezien van het veel grotere aantal andere vluchtelingen, twintigmaal zoveel asielzoekers kent als Nederland en per asielzoeker gemiddeld driemaal zoveel - 1.300 mark per maand - aan financiële steun verleent.

De Nederlandse kaartenactie heeft in Duitse media, afgezien van enkele korte persbureauberichten in kranten van dinsdag, weinig aandacht gekregen. Een uitzondering vormde gisteravond de dagelijkse nieuwsrubriek "Tagesthemen' van het eerste televisienet (ARD), waarin enkele minuten verslag werd gedaan van de actie en de aanbieding van de kaarten in de kanselarij.

Dat televisie-verslag had soms een ironische ondertoon. Zo werd erop gewezen dat vluchtelingen en asielzoekers het in ons land ook niet altijd gemakkelijk hebben en werd de vraag gesteld of veel Nederlanders met de actie niet “eenvoudig goed wilden zijn, aan de goede kant wilden staan, en het zich daarbij niet te moeilijk hadden willen maken”. Ook werd gewezen op kritiek in Nederland zelf op de “schijnheiligheid” van de actie: “voor 70 cent porto een goed geweten kopen”. De uitzending herinnerde aan de recente uitslag van een enquête van het instituut Clingendael onder Nederlandse jongeren, die Duitsland in grote meerderheid als dominant en zelfs “oorlogszuchtig” zien.

    • J.M. Bik