Wallage wil voor WAO solidariteitsbijdrage

DEN HAAG, 23 JUNI. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) vindt iedereen die particulier verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid een solidariteitsbijdrage moet betalen voor chronisch zieke werknemers. Op die manier kunnen “werknemers met gezondheidsbeperkingen”, zoals Wallage hen noemt, zich toch tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren.

Dit blijkt uit de vraag van Wallage aan de Verzekeringskamer om het daarover met spoed advies uit te brengen. De nieuwe bewindsman van sociale zaken staat daarbij onder grote druk van de Eerste Kamer. Zolang er geen regeling voor de chronisch zieken en soortgelijke werknemers is, weigert de Senaat de kabinetsvoorstellen over de WAO af te handelen. Het kabinet wil nog altijd dat de nieuwe WAO-wet 1 juli aanstaande ingaat.

Het gaat hierbij om een regeling voor chronisch zieke werknemers die niet onder een collectieve, per CAO overeengekomen aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vallen. De Eerste Kamer heeft gisteren de eis geformuleerd dat voor deze groep “een bindende overeenkomst op hoofdlijnen” tussen het kabinet en de verzekeraars moet worden gesloten.

Wallage vindt dat verzekeraars het onderling over het waarborgfonds en de solidariteitsheffing eens moeten zien te worden en heeft nu de Verzekeringskamer gevraagd hoe zij de mogelijkheid voor zulke “zelfregulering” beoordeelt. Hij weigert het waarborgfonds wettelijk te regelen en de solidariteitsheffing op te leggen.

Verzekeraars daarentegen vinden dat het fonds wel wettelijk moet worden geregeld. Alle werknemers die, hetzij collectief, hetzij particulier, tegen arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, moeten volgens hen daaraan dan meebetalen. Bij een wettelijke regeling kunnen ook de pensioenfondsen tot deelname worden gedwongen. Via deze fondsen zijn ruim twee miljoen werknemers collectief tegen het zogenoemde WAO-gat verzekerd. Daar zitten dus ook chronisch zieken en andere risicogroepen bij. De pensioenfondsen vinden het onzin dat zij via een waarborgfonds nog eens zouden moeten meebetalen voor een risicogroep die bij de particuliere verzekeraars thuishoort. Secretaris R. ten Wolde van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen zei vanochtend dat de particulier verzekeraars “steeds voorstellen doen die henzelf niets kosten”.

In zijn adviesaanvraag suggereert Wallage het waarborgfonds te beperken tot twee groepen chronisch zieken. Dat zijn ten eerste de huidige werknemers die van hun werkgever geen aanvullende verzekering aangeboden hebben gekregen en zich tot een nader te bepalen datum alsnog via het waarborgfonds kunnen verzekeren. De tweede groep zijn de mensen die voor het eerst een baan krijgen.