VS straffen dumpen staal met invoerheffingen

PAG.17 HOOGOVENS WASHINGTON, 23 JUNI. De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen vastgesteld tegen negentien landen die zij ervan beschuldigen staal op de Amerikaanse markt te dumpen. Ook de Nederlandse staalproducent Hoogovens wordt hierdoor getroffen.

Het Amerikaanse ministerie van handel heeft bovendien sancties bepaald tegen nog eens twaalf landen die hun staalindustrie illegale subsidies zouden verstrekken. In een toelichting zei de Amerikaanse handelsminister Ron Brown het verzoek van de nationale staalindustrie om te worden verlost van oneerlijke handelspraktijken volledig te begrijpen.

Sinds januari waren al voorlopige heffingen vastgesteld tegen de betrokken staalexporteurs, die opliepen tot 109 procent. Die heffingen zijn nu in veel gevallen verhoogd. Voor Hoogovens zou een extra heffing gelden van zo'n 26 procent voor warmgewalst staal en 23,2 voor koudgewalst staal. Die percentages worden nu respectievelijk 30,7 en 20,2. De heffing op Frans staal is verhoogd van 24 naar 80 procent.

Na de definitieve vaststelling van de sancties door het ministerie van handel moet de Amerikaanse internationale handelscommissie (ITC) zich er nog over buigen. Deze onafhankelijke instelling bekijkt of staalconcerns in de Verenigde Staten daadwerkelijk van oneigenlijke buitenlandse handelspraktijken te lijden hebben gehad. Als ook de ITC de heffingen goedkeurt, dan kunnen de gedupeerde landen zich nog beroepen op de Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) met het verzoek aan het secretariaat een speciale commissie in het leven te roepen. Zij moet dan kijken of de klachten gerechtvaardigd zijn.

De heffingen hebben betrekking op Amerikaanse staalimport ter waarde van 3,2 miljard dollar. Van de zeven EG-lidstaten wier staalindustrie de Amerikanen hebben gebrandmerkt worden vooral Spanje, Groot-Brittannië en Italië zwaar getroffen. Hoogovens is voor circa tien procent van zijn uitvoer van koud- en warmgewalste staalplaat aangewezen op uitvoer naar de VS. Zowel de Europese Gemeenschap als andere grote staalproducenten hebben zich fel tegen de Amerikaanse maatregelen verzet.