Voorzitter Rekenkamer heeft spijt

DEN HAAG, 23 JUNI. De voorzitter van de Algemene Rekenkamer, H.E. Koning, heeft spijt van zijn uitlatingen afgelopen maandag in NRC Handelsblad over de informatieverstrekking door minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) over de private financiering van de Wijkertunnel. “Ik had die opmerking niet moeten maken”, zei Koning desgevraagd.

“Ik heb niet de indruk dat minister Maij-Weggen de Kamer onvolledig heeft genformeerd”, zei Koning maandag. Koning is ex-staatssecretaris van financiën en binnenlandse zaken en ex-Kamerlid voor de VVD. Volgens Koning stuurde de minister het definitieve contract - waaronder de inmiddels beruchte bijlage 10 - drie dagen nadat Maij-Weggen ze op 9 december had ontvangen naar de Kamer.

Een paar uur voor het Kamerdebat over de Wijkertunnel nam de Rekenkamer gisteren in een persbericht afstand van de uitlatingen van Koning. De indruk dat de Algemene Rekenkamer conclusies heeft getrokken “over de tijdigheid van de informatie” van de minister “kan noch aan de openbare noch aan de vertrouwelijke stukken die de Rekenkamer over de Wijkertunnel aan de Tweede Kamer heeft toegezonden, worden ontleend”.

In een toelichting op het persbericht zei Koning gisteravond desgevraagd: “Ik had moeten beseffen dat ik als president van de Rekenkamer niet iets anders had moeten zeggen dan in onze rapporten en brieven staat.”

De Rekenkamer controleert de overheidsuitgaven op doelmatigheid en rechtmatigheid.

“De Rekenkamer heeft geen onderzoek gedaan naar het moment waarop minister Maij-Weggen informatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd”, onderstreepte S.J. Stuiveling (PvdA) gisteravond. Samen met Koning en M.B. Engwirda (D66) vormt ze het presidium van de Rekenkamer.