Strengere aanpak bij ronselen van volmachtstemmen

DEN HAAG, 23 JUNI. De Tweede Kamer stemt in met maatregelen om het ronselen van volmachtstemmen strenger aan te pakken. De frauduleuze praktijken kunnen voortaan zwaarder worden bestraft. De boete wordt verhoogd van maximaal 5.000 gulden naar maximaal 10.000 gulden of maximaal een half jaar gevangenisstraf. De wijziging van de Kieswet geeft verder politie, burgemeester en gemeenteraad meer mogelijkheden om “Zuiditaliaanse praktijken” rondom gemeenteraadsverkiezingen te bestrijden. Het ronselen van volmachtstemmen komt vooral voor in Brabant en Limburg.